สท.เมืองป่าตอง วอนผู้บริหารเร่งแก้การจอดรถเช่าบนถนนหาดป่าตอง

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 13 พ.ย. 52 ที่ห้องประชุมพระพิสิฏฐ์กรณีย์ เทศบาลเมืองป่าตอง นายธานินทร์  อรรถทรัพย์ ประธานสภาเทศบาลเมืองป่าตอง เป็นประธานการประชุมสภาเทศบาลเมืองป่าตอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2552 โดยมีนายเปี่ยน  กี่สิ้น นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล ส่วนราชการ เข้าร่วม

นายเปี่ยน  กล่าวว่า ปีงบประมาณ 2553 ทางเทศบาลเมืองป่าตอง ได้ตั้งงบรายจ่ายไว้ที่ 280 ล้านบาทเศษ แยกเป็นแผนงานบริหาร 48 ล้านบาทเศษ แผนงานด้านความสงบภายใน 19 ล้านบาท แผนงานด้านการบริหารชุมชนและสังคม 170 ล้านบาทเศษ ด้านเศรษฐกิจ 24 ล้านบาทเศษ และงบแผนงาน งบกลาง อีก 18 ล้านบาท รวมทั้งงบประมาณรายจ่ายเฉพาะรายอีก 17 ล้านบาท ซึ่งงบประมาณดังกล่าวจะเน้นพัฒนาด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุขและด้านงานเคหะชุมชนและงานพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของป่าตอง

นายประเสริฐ  พัฒกอ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองป่าตอง กล่าวว่า ฝากให้ผู้บริหารเทศบาลฯ ดูแลการบริหารจัดการชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองป่าตอง รวมถึงการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ ซึ่งเมื่อฝนตกเกิดปัญหาน้ำท่วมบ่อยครั้ง ตลอดจนการแก้ปัญหาขนะในแต่ละชุมชน นอกจากนี้ให้ผู้บริหารลงไปแก้ไขปัญหาการจอดรถบริเวณชายหาด ซึ่งปัจจุบันมีรถเช่าจำนวนมากมาจดทำให้นักท่องเที่ยวไม่สามารถมาจอดได้ และยังมีการตั้งโต๊ะทัวร์บริเวณถนนหน้าหาดป่าตอง ซึ่งจะส่งผลที่ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวภูเก็ต

Share:

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.