เทศบาลป่าตองศึกษาความเป็นไปได้ก่อสร้างอุโมงค์ลอดเขาป่าตอง

นายเปี่ยน กี่สิ้น นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ได้จัดสรรงบประมาณจำนวน 39.8 ล้านบาทในปีงบประมาณ 2552 ว่า จ้างบริษัทที่ปรึกษาซึ่งประกอบด้วย บริษัท เอพซิลอน จำกัด บริษัทแพลนโปร จำกัด ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศึกษารายละเอียดโครงการก่อสร้างทางหลวงแนวใหม่เชื่อมต่อกะทู้-ป่าตอง หรือ โครงการขุดอุโมงค์ป่าตอง ระยะเวลา 18 เดือน โดยขณะนี้ได้เริ่มศึกษามาแล้วเป็นเวลา 4 เดือน

สำหรับการศึกษารายละเอียดโครงการขุดอุโมงค์เขาป่าตอง เพื่อแก้ปัญหาการจราจรในเส้นทางไปป่าตองที่ได้มีการตัดถนนข้ามระหว่างเขา กมลากับป่าเขานาคเกิด ซึ่งมีความคดเคี้ยวและลาดชันสูง แม้ว่าจะมีช่องทางพิเศษให้รถขนาดใหญ่ในช่วงที่ไต่ความลาดชัน แต่ด้วยปริมาณการจราจรที่มีความหนาแน่นค่อนข้างสูงตลอดทั้งวัน และมักเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีฝนตกหนัก ทำให้เกิดปัญหาการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งการจราจรที่ติดขัดมากๆ เทศบาลเมืองป่าตองจึงได้คิดที่จะแก้ปัญหาดังกล่าวด้วยการขุดอุโมงค์ลอดช่อง เขาดังกล่าว

นายเปี่ยน กล่าวต่อว่า ภายหลังจากที่ทางบริษัทที่ปรึกษาศึกษาแล้วเสร็จในช่วงปลายปีหน้าเทศบาลเมือง ป่าตองจะนำผลการศึกษาดังกล่าวของบประมาณจากรัฐบาล ผ่านกรมทางหลวงชนบทมาทำการก่อสร้าง หรือไม่ก็ก่อสร้างในรูปแบบของการให้เอกชนลงทุน เพราะมีเอกชนต่างชาติไม่ว่าจะเป็นจีน เกาหลี ให้ความสนใจโครงการนี้อยู่เช่นกัน

ขณะที่นายพงศ์ศักดิ์ ซือ ผู้จัดการโครงการก่อสร้างทางหลวงแนวใหม่เชื่อมกะทู้-ป่าตอง หรือ โครงการขุดอุโมงค์ป่าตอง กล่าวว่า การศึกษารายละเอียดโครงการนี้ต้องใช้เวลาในการศึกษาทั้งสิ้น 18 เดือน ซึ่งจะแล้วเสร็จในช่วงปลายปีหน้า ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้จะร่วมมือกัน 3 หน่วย งาน คือ บริษัท เอพซิลอน จำกัด บริษัท แพลนโปร จำกัด และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อศึกษาออกแบบรายละเอียดและความเป็นไปได้ของโครงการ ทั้งในเรื่องของความเป็นไปได้ทางวิศวกรรม ความเป็นไปได้ทางสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และความต้องการของประชาชนในพื้นที่

นอกจากนี้จะมีการทำประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ทั้งสองฝั่ง 3 ครั้ง ซึ่งหลังจากที่ได้เข้ามาสำรวจในพื้นที่ประมาณ 4 เดือนจะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ครั้งแรกวันที่ 9 ตุลาคม 2552 เพื่อ ที่จะแนะนำโครงการให้ประชาชนได้รับทราบ รวมทั้งฟังความเห็นถึงความต้องการของประชาชนมาประมวลเป็นผลการศึกษาในเบื้อง ต้น เพื่อนำมารับฟังความคิดเห็นในรอบที่ 2 และสรุปผลรอบสุดท้ายประมาณช่วงปลายปี

สำหรับ การเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะหากความเป็นไปได้ทางวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมสามารถดำเนินการได้ แต่หากประชาชนในพื้นที่ไม่ต้องการก็ไม่สามารถดำเนินการได้เช่นกัน

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ทีมที่ปรึกษาได้ออกแบบเบื้องต้นสำหรับการก่อสร้างอุโมงค์ข้ามเขาป่าตองไว้ 3 ทางเลือกในเบื้องต้น โดยทางเลือกแรก เริ่มต้นที่กม. 0+850 ทางหลวงหมายเลข 4029 บริเวณหน้าสนามแข่งรถ Go-Kart Speedway แนวเบี่ยงออกจากถนนเดิมมาทางใต้ลอดใต้ป่าเขานาคเกิดเป็นอุโมงค์ยาวประมาณ 1,440 เมตร บรรจบกับถนนนาใน ความยาวประมาณ 2.27 กม. ประมาณการค่าก่อสร้างอยู่ที่ 1,300 ล้านบาท กรณี 2 ช่องทางจราจร และ 2,440 สำหรับ 4 ช่องทางจราจร

ทางเลือกที่ 2 เริ่มต้นที่เดียวกันทางเลือกที่ 1 และซ้อนทับประมาณ 500 เมตร และแนวจะเบี่ยงขึ้นไปทางเหนือ ลดใต้ป่าเขานาคเกิดเป็นอุโมงค์ยาวประมาณ 1,380 เมตร ตัดผ่านถนนพิสิฐกรณีย์ และบรรจบกับถนนตามผังเมืองรวมสาย ก. รวมความยาวประมาณ 2.9 กม. ประมาณการก่อสร้าง 1,280 ล้านบาท กรณี 2 ช่องทางจราจร และ 2,440 ล้านบาท สำหรับ 4 ช่องทางจราจร

ทางเลือกที่ 3 เริ่มต้นที่ประมาณกม.1+150 ทางหลวงหมายเลข 4029 วางตัวเป็นแนวตรงต่อจากถนนเดิม และเบี่ยงไปทางทิศตะวันตกลอดใต้ถนนเดิมที่ประมาณ กม.2 เป็นอุโมงค์ยาวประมาณ 540 เมตร จากนั้นแนวจะวกลงใต้ข้ามถนนเดิมที่ประมาณ กม.2+650 เป็นสะพานยาวประมาณ 450 เมตร เข้าบรรจบถนนห้าสิบปีเทศบาลป่าตอง รวมความยาว 2.05 กม. ประมาณการค่าก่อสร้าง 740 ล้านบาท กรณี 2 ช่องทางจราจร และ 1,160 ล้านบาท กรณี 4 ช่องจราจร

Related Post

One Comment

  • · Edit

    นั้นคือทางออกสุดท้ายของเหรอ
    แล้วเราจะไปอยู่ไหนล่ะ

    Reply

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.