ป่าตองเดินหน้านำสายไฟลงดิน ปรับภูมิทัศน์หน้าหาด

ป่าตองเดินหน้านำสายไฟลงดิน ปรับภูมิทัศน์หน้าหาด

ป่าตองเดินหน้านำสายไฟลงดิน ปรับภูมิทัศน์หน้าหาด

เมื่อวานนี้ (3 มิ.ย.) ที่ห้องออร์คิดแกรนด์บอลรูม โรงแรมภูเก็ต เกรซแลนด์ รีสอร์ทแอนด์สปา ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต นายประเจียด อักษรธรรมกุล หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โครงการก่อสร้างเคเบิลใต้ดินเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อมบริเวณชายหาดป่าตอง ถนนทวีวงศ์ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเทศบาลเมืองป่าตอง ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จัดขึ้น โดย นายเปี่ยน กี่สิ้น นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง มี พ.ต.อ.จิรภัทร โพธิ์ชนะพันธ์ ผกก.สภ.กะทู้ ผู้แทน กฟภ. ผู้แทน กฟภ.ภูเก็ต และป่าตอง คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลเมืองป่าตอง ตลอดจนประชาชนในเขตเทศบาลเมืองป่าตอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชนเข้าร่วม

นายสุรพล บัวแก้ว ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลเมืองป่าตอง กล่าวถึงการดำเนินโครงการก่อสร้างเคเบิลใต้ดินเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อมบริเวณชายหาดป่าตอง ถนนทวีวงศ์ จังหวัดภูเก็ต ว่า จากมติ ครม.เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2546 แผนพัฒนาระบบไฟฟ้าในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549) มีมติให้ดำเนินการก่อสร้างเคเบิลใต้ดินสำหรับเมืองใหญ่ 16 จังหวัด โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะสนับสนุนงบประมาณด้านไฟฟ้า วงเงินงบประมาณ 1,107 ล้านบาท และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเป็นผู้สนับสนุนเงินลงทุนด้านโยธา โดยในส่วนของเทศบาลเมืองป่าตอง ได้รับการจัดสรรเข้าโครงการบริเวณถนนทวีวงศ์ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ ระยะทางรวม 3.56 กิโลเมตร

เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อมบริเวณหาดป่าตองให้มีความสวยงาม ไม่มีเสาไฟฟ้ามาบดบังทัศนียภาพ ซึ่งนอกจากจะทำให้แหล่งท่องเที่ยวมีความสวยงามแล้ว ยังจะทำให้การท่องเที่ยวภายในเขตจังหวัดภูเก็ตรุดหน้าไปอีกระดับหนึ่ง เนื่องจากการท่องเที่ยวถือเป็นปัจจัยลำดับต้นๆ ที่นำรายได้เข้าสู่จังหวัด และประเทศ ดังนั้น เทศบาลเมืองป่าตอง จึงได้ร่วมกับ กฟภ.ทำการศึกษาโครงการดังกล่าว เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว และพัฒนาหาดป่าตองให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีภูมิทัศน์ที่ดี และมีสิ่งแวดล้อมที่ดีที่เอื้อต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต

แต่อย่างไรก็ตาม การดำเนินโครงการนั้นจะต้องผ่านความเห็นชอบของประชาชน จึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนองค์กรอื่นๆ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อชี้แจงความเป็นมา ขอบเขต และขั้นตอนการดำเนินงาน รวมทั้งข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน เพื่อนำไปปรับใช้ให้เกิดความเหมาะสมในการดำเนินงานต่อไป นายสุรพลกล่าว

ขณะที่ตัวแทนจาก กฟภ. กล่าวว่า พื้นที่ดำเนินโครงการถนนทวีวงศ์ชายหาดป่าตอง เริ่มต้นจากสามแยกกะหลิม จนถึงสะพานข้ามคลองปากบาง ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร ซึ่งได้มีการออกแบบการก่อสร้างไว้เรียบร้อยแล้ว ในส่วนของระบบแรงสูง 33 เควี. แนวเมนท่อร้อยสายแรงสูงมีรูปแบบการก่อสร้าง บริเวณสะพานข้ามคลองปากบาง-สามแยกไปหาดกะรน ก่อสร้างด้วยวิธี Duct Bank โดยแนวก่อสร้างอยู่บนถนน, สามแยกไปหาดกะรน-สามแยกถนนบางลา ก่อสร้างด้วยวิธี Duct Bank โดยแนวก่อสร้างอยู่บนทางเท้าฝั่งชายหาด, สามแยกถนนบางลา-สามแยกถนนสวัสดิรักษ์ ก่อสร้างด้วยวิธีไม่ขุดเปิดหน้าดิน HDD โดยแนวก่อสร้างอยู่บนถนน

สามแยกถนนสวัสดิรักษ์-สามแยกถนนกะหลิม ก่อสร้างด้วยวิธี Duct Bank โดยแนวก่อสร้างอยู่บนทางเท้าฝั่งชายหาด ขณะที่แนวเมนระบบแรงสูงไปหาต้น Riser ในซอย และแนวระบบแรงสูงไปหาต้น Riser หม้อแปลงผู้ใช้ไฟ ก่อสร้างด้วยวิธี HDD ดันท่อลอดถนน ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวใช้งบดำเนินการประมาณ 203 ล้านบาท เป็นงบของ กฟภ. 88 ล้านบาท และงบจากเทศบาลเมืองป่าตอง 115 ล้านบาท เบื้องต้นจะขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาล และเทศบาลฯ สมทบอีกส่วนหนึ่ง คาดว่าจะนำเสนอโครงการและขอรับการสนับสนุนงบประมาณปี 2557

อย่างไรก็ตาม หลังจากที่ได้มีการชี้แจงรายละเอียดต่างๆ และภาพรวมแล้ว ประชาชนที่ร่วมรับฟังความคิดเห็นส่วนใหญ่เห็นด้วยที่จะให้มีการดำเนินการดังกล่าว แต่ยังเป็นห่วงในเรื่องของปัญหาในช่วงที่มีการก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจราจร ปัญหาฝุ่นละออง ปัญหาความปลอดภัย โดยนายราชินทร์ ทองมากกุล นายกสมาคมโรงแรมหาดป่าตอง กล่าวแสดงความเห็นด้วยกับโครงการดังกล่าว แต่ก็มีความเป็นห่วงเรื่องของการจราจร และความไม่ปลอดภัยกรณีการใช้ถนนในช่วงที่มีการดำเนินการก่อสร้างโครงการ

ขณะที่นายวีรวิญช์ เครือสมบัติ ประธานชมรมผู้ประกอบการสถานบันเทิงหาดป่าตอง ได้แสดงความเป็นห่วงว่า ปัจจุบันปัญหาอย่างหนึ่งของป่าตอง คือ การจราจร ดังนั้น ในการก่อสร้างจะต้องมีการกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน มีความรวดเร็วและกระชับ ส่วนตัวแล้วสนับสนุนโครงการดังกล่าวเพราะจะทำให้เกิดภูมิทัศน์ที่สวยงาม และสร้างภาพลัษณ์ใหม่ให้แก่แหล่งท่องเที่ยวของป่าตอง

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.