ปัณยา สำเภารัตน์ นั่งเก้าอี้นายกเทศบาลตำบลป่าคลอก

ปัณยา สำเภารัตน์ นั่งเก้าอี้นายกเทศบาลตำบลป่าคลอก

เทศบาลตำบลป่าคลอก

การเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ต.ป่าคลอกและสมาชิกสภาเทศบาล ต.ป่าคลอก เมื่อวันที่ 25 พ.ย.ที่ผ่านมาบรรยากาศการเลือกตั้งตั้งแต่เวลา 8.00 น.ไปจนถึงเวลา 15.00 น.เป็นไปอย่างคึกคัก มีประชาชนทยอยออกมาใช้สิทธิเป็นจำนวนมากและในช่วงที่ปิดหีบระหว่างนับผลคะแนนก็มีประชาชนและหัวคะแนนของแต่ละฝ่ายมารอลุ้นกันอย่างคึกคักเช่นกัน

สำหรับผลการการนับคะแนนปรากฏว่า นายปัณยา สำเภารัตน์ ผู้สมัครหมายเลข 1 จากกลุ่มป่าคลอกก้าวหน้าได้ 3976 คะแนน ขณะที่นายอธิพงษ์ คงนาม ผู้สมัครหมายเลข 3 และอดีตนายก อบต.ป่าคลอกในสมัยที่ผ่านมาได้ 2252 คะแนน ส่วนผู้สมัครหมายเลข 2 นายสุเทพ ก่อเจริญกิจ ได้ไป 754 คะแนน

โดยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้มีทั้งหมด 9600 คน ออกมาใช้สิทธิ์ 7303 คน คิดเป็นร้อยละ 76.07 % ซึ่งถือว่าเป็นไปตามเป้าที่ทาง กกต.วางไว้ก่อนหน้านี้ ด้านผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลทั้ง 2 เขต ปรากฏว่า เขตเลือกตั้งที่ 1 กลุ่มป่าคลอกก้าวหน้าได้ 5 คน และกลุ่มรักษ์ป่าคลอกได้ 1 คน ประกอบด้วยนาย อาคม ธรรมสุนทร หมายเลข 9 จากกลุ่มรักษ์ป่าคลอก ได้ 1258 คะแนน ที่เหลืออีก 5 คนเป็นผู้สมัครจากกลุ่มป่าคลอกก้าวหน้า คือ นางลำไย สะยาคะ หมายเลข 18 ได้ 1139 คะแนน นายบุญมา เพิ่มพูล หมายเลข 21 ได้ 941 คะแนน นายอรุชาติ ห้าวหาญ หมายเลข 16 ได้ 891 คะแนน นายอุสา เมฆหมอก หมายเลข 17 ได้ 872 คะแนน และนายสว่างอรุณเดช หมายเลข 20 ได้ 796 คะแนน

ส่วนเขตเลือกตั้งที่ 2 เป็นผู้สมัครอิสระที่ชนะการเลือกตั้งเข้ามา 5 คนคือ ประกอบด้วยนายเกรียงไกร ท่อทิพย์ หมายเลข 32 ได้ 1327 คะแนน นายสมศักดิ์ คนึงการ หมายเลข 24 ได้ 804 นายสมศักดิ์ ท่อทิพย์ หมายเลข 29 ได้ 802 คะแนน นายอนุวัช สาลิกา หมายเลข 25 ได้ 766 นายสุบัตร์ พิบาลฆ่าสัตว์ หมายเลข 31 ได้ 641 คะแนนและ นายสอาด คงนาม หมายเลข 17 กลุ่มรักษ์ป่าคลอกได้ 634 คะแนน

นายปัณยา สำเภารัตน์ ว่าที่นายกเทศมนตรีตำป่าคลอกกล่าวว่า ตนเองต้องขอขอบทุกคะแนนเสียงที่ชาวป่าคลอกให้ความไว้วางใจ หลังจาก กกต.ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งแล้วจะมุ่งทำงานตามที่ได้หาเสียงไว้ ทั้งพัฒนาด้านการศึกษา การแก้ปัญหาขยะ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของตำบล จัดสร้างตลาดนัดประจำตำบล ตลาดกลางคืนและการสร้างโรงเรียน 2 ภาษารองรับประชาคมอาเซียนด้วย

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.