อบต.เชิงทะเลภูเก็ตเฝ้าระวังเรือลักลอบจับปลาในบริเวณจุดฝูงบินปะการังเพื่อทะเล

นาย มาโนช พันธ์ฉลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต กล่าวถึงปัญหาการลักลอบเข้าไปจับปลาของเรืออวนลากอวนรุนบริเวณฝูงบินปะการัง ซึ่งติดตั้งอยู่อ่าวบางเทา ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ส่งผลให้ซากฝูงบินปะการังจำนวน 1 ลำ หลุดจากฐานติดตั้งเครื่องบินและมีอีก 1 ลำ ที่มีสภาพฉีกขาดว่า เมื่อเร็วๆนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลได้รับแจ้งจากนักดำน้ำซึ่งดำ น้ำลงไปชมฝูงบินปะการังในพื้นที่อ่าวบางเทา ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ตว่า มีเครื่องบินจำนวน 1 ลำตกลงมาจากฐานติดตั้งและลอยไปห่างจุดติดตั้งประมาณ 30-40 เมตร

นอกจากนั้นยังมีซากเครื่องบินปะการังอีกจำนวน 1 ลำ ที่มีสภาพฉีกขาด ภายหลังรับแจ้งจึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ลงไปสำรวจตรวจสอบพบว่ามีเครื่อง บินหลุดตกลงจากฐานที่มีการติดตั้งจริง และมีเครื่องบินที่มีลักษณะฉีดขาดจำนวน 1 ลำ จากการตรวจสอบคาดว่าน่าจะเกิดจากคลื่นใต้น้ำ และการเข้าไปลักลอบจับปลาของเรืออวนลากอวนรุน ซึ่งถือว่าเป็นการกระทำที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อโครงการดังกล่าว เพราะการดำเนินโครงการฝูงบินเพื่อทะเลนั้นเป็นโครงการที่หลายภาคส่วนร่วมกัน ดำเนินการเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติของพื้นที่รวมทั้งเพื่อส่ง เสริมให้ฝูงบินปะการังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่อง เที่ยวที่ชื่นชอบการดำน้ำดูปะการัง

อย่างไรก็ตาม หลังจากตรวจสอบทาง อบต.ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาทันทีโดยในส่วนของซากเครื่องบินฝูงบินปะการังที่ หลุดออกจากฐานนั้นได้มอบหมายให้ชมรมเรือหางยาวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงไป ติดยึดซากเครื่องบินดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยติดตั้งไว้ในจุดที่ เครื่องบินตกไปอยู่ ส่วนการเฝ้าระวังป้องกัน เรืออวนลากอวนรุนเข้าไปลอบจุดปลาในบริเวณที่มีการวางฝูงบินปะการังนั้นขณะ นี้ได้มีการจัดเรือลาดตระเวนเข้มข้นในช่วงกลางวัน และในช่วงกลางคืนได้รับความร่วมมือจากชาวประมงพื้นบ้านในการช่วยกันดูแล นอกจากนั้นจะมีการติดตั้งทุ่นให้บริเวณรอบฝูงบินปะการังให้ครอบคลุมเพื่อ กำหนดจุดให้ชัดเจนว่าจุดวางฝูงบินปะการังอยู่บริเวณใด ซึ่งจะเป็นการป้องกันอีกทางหนึ่ง

สำหรับการวางฝูงบินปะการังบริเวณอ่าวบางเทานั้นได้ดำเนินการมาตั้งแต่เดือน พ.ย.2551 ซึ่ง ได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการดำน้ำเข้าไปดำน้ำในจุดดัง กล่าวจำนวนมาก และที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่ของ อบต.จะลงไปสำรวจจุดดำน้ำดังกล่าวทุกเดือน เพื่อสำรวจสภาพแวดล้อม พบว่าหลังจากที่วางฝูงบินปะการังไปได้ระยะหนึ่งเริ่มมีปะการังตัวอ่อนลงเกาะแล้ว นอกจากนั้นยังพบว่ามีปลานานาชนิดเริ่มเข้ามาอาศัยอยู่ที่บริเวณฝูงบินปะการัง ดังกล่าวทำให้บริเวณดังกล่าวมีความหลากหลายของธรรมชาติมากขึ้น และเริ่มมีความอุดมสมบูรณ์

สำหรับโครงการวางฝูงบินปะการังเพื่อทะเลที่อ่าวบางเทา ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เป็นการนำเครื่องบินจากกองทัพอากาศ จำนวน 10 ลำ ที่ปลดระวาง หลังสงครามเกาหลี-เวียดนาม มาจัดวางเป็นฝูงบินปะการัง ซึ่งเครื่องบินทั้ง 10 ลำประกอบด้วย เครื่องบินลำเลียงรุ่นดาโกตา(DAKOTA) จำนวน 4 ลำ และเฮลิคอปเตอร์ จำนวน 6 ลำ เพื่อเป็นการสร้างแหล่งดำน้ำแห่งใหม่ ส่งเสริมให้จังหวัดภูเก็ต เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลก รวมทั้งเพื่อลดความเสียหายของปะการังธรรมชาติ และลดความแออัดของนักดำน้ำในแหล่งดำน้ำธรรมชาติ ขณะเดียวกัน เชื่อว่า จะ ทำให้เกิดแรงจูงใจดึงดูดนักดำน้ำได้ดี ทำให้สามารถ เพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวได้ มากขึ้น โดยโครงการนี้เกิดจากความร่วมมือของจังหวัดภูเก็ต องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งที่ 5 (จังหวัดภูเก็ต) ททท. และสมาคมดำน้ำ ทีดีเอ (ประเทศไทย) มูลนิธิเพื่อทะเล และกองทัพอากาศร่วมกันจัดขึ้น

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.