รองนายก อบต. ป่าคลอก ยื่นหนังสือลาออก หลังเกิดความไม่ลงตัวในการบริหารงาน

นายศาสตร์ตรา  ก้านกนก รอง นายก อบต. ป่าคลอก เปิดเผยว่า ตามที่ทีมรักษ์ป่าคลอก นำทีมโดยนายอธิพงศ์  คงนาม นายก อบต. ป่าคลอก คนปัจจุบันสามารถเอาชนะคู่แข่งคือนายปัญญา  สำเภา รัตน์ อดีตนายก อบต. ป่าคลอก ได้ และเข้ามาบริหาร อบต. ป่าคลอก โดยทางนายก อธิพงศ์ ได้แต่งตั้งตนเองเข้ามาเป็นรองนายก อบต. ป่าคลอก ตามคำสั่งที่ 921/2551 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2552 และมีคำสั่งมอบหมายให้ตนเองรับผิดชอบดูแลงานด้านสาธารณสุข ด้านสังคม และด้านการศึกษา วัฒนธรรม มีแนวทางและวิธีการบริหารจัดการที่เรียกว่า คุณธรรม นำการพัฒนา

อย่างไรก็ตามจากการบริหารงานมาเกือบ 1 ปี ปรากฏว่าไม่เป็นไปตามนโยบายที่ตั้งไว้ ตนเองจึงได้พิจารณาขอลาออกจากตำแหน่งรองนายก อบต. ป่าคลอก ด้วยเหตุผล 2 ประการคือ การปฏิบัติงานตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่วางไว้ ส่งผลต่อการพัฒนาชุมชนในเชิงลบ และประการที่ 2 ไม่สามารถใช้ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ เพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนในการพัฒนาตำบลป่าคลอก โดยคำสั่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2552 เป็นต้นไป

รอง นายก อบต. ป่าคลอก ยังระบุว่าถึงแม้ไม่ได้เป็นรองนายกฯ แล้ว แต่ยังพร้อมทำประโยชน์ให้กับประชาชนตำบลป่าคลอก ทั้งงานด้านเยาวชนและสังคมต่อไป ทั้งนี้แหล่งข่าวระบุว่า การลาออกของรองนายก อบต. ป่าคลอก เกิดจาก นายก อบต. นายอธิพงศ์   คงนาม ได้แต่งตั้งญาติเข้ามาดำรงตำแหน่ง รองนายก อบต. ป่าคลอก ทำให้งานที่เคยมอบให้รองฯ คนที่ 1 คือ นายศาสตร์ตรา  ก้านกนก ดูแลถูกดึงไปด้วย ทำให้เกิดปัญหาดังกล่าวขึ้น

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.