เปิดงานสินค้าโอทอปล้านนาสู่อันดามัน ที่สะพานหิน

เมื่อเวลา 18.00 น.วันที่ 18 พฤศจิกายน 2552 ที่เวทีกลางสะพานหิน อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงาน OTOP ล้านนาสู่อันดามัน ซึ่งอำเภอสันกำแพง ร่วมกับเครือข่าย OTOP ของ จังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้น โดยมีนายฐานุพงศ์ เจริญสุขภิรมย์ นายอำเภอสันกำแพง นายสุรพล สุกกรี พัฒนาการอำเภอสันกำแพง นางจำเรียง ไชยวงค์ ประธานเครือข่าย OTOP อ.สันกำแพง นายสงวน ปัญโญสุข ประธานศูนย์เศรษฐกิจชุมชน อ.สันกำแพง ผู้แทนจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง แขกผู้มีเกียรติ และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก

นายฐานุพงศ์ เจริญสุขภิรมย์ นายอำเภอสันกำแพง กล่าวว่า อำเภอสันกำแพงมีผู้ผลิตและผู้ประกอบการขึ้นทะเบียนสินค้า OTOP จำนวน 122 ราย เมื่อปี 2552 ซึ่งเป็นอันดับ 2 ของจังหวัดเชียงใหม่ อ.สันกำแพงร่วมกับเครือข่าย OTOP ได้ พิจารณาเห็นว่าผู้ผลิตและผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนไว้ มีผลงานหัตถกรรมล้านนาที่มีศักยภาพสามารถกระจายสินค้าสู่กลุ่มผู้ซื้อที่มีกำลังซื้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดใกล้เคียงในฝั่งอันดามัน

มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศเข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมาก อ.สันกำแพงจึงได้จัดทำโครงการ OTOP ล้านนาสู่อันดามัน ปี 2552 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นโครงการนำร่องในการทำตลาดเชิงรุกและเพิ่มช่องทาง การกระจายสินค้าสู่กลุ่มผู้ซื้อ เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าที่มีคุณภาพไปยังนักท่องเที่ยวและผู้ลงทุนต่างชาติ ซึ่งเป็นการขยายช่องทางในการส่งออก เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนทัศนะและจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผู้บริหารทางธุรกิจโรงแรมและธุรกิจท่องเที่ยว อันจะนำมาสู่การสร้างพันธมิตรทางการค้าและผู้ค้าเชิงสัมพันธภาพ ในช่องทางการตลาด และเพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนการท่องเที่ยวไทย

สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP การจัดตลาดล้านนาโบราณ (กาดหมั้ว) และการเจรจาระหว่างผู้ผลิตและผู้ประกอบการ กับผู้แทนจำหน่ายสินค้า ซึ่งมีกลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการจาก อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ร่วมแสดงและจำหน่าย จำนวน 122 ราย การแสดงและจำหน่ายสินค้าจะมีไปจนถึงวันที่ 22 พ.ย.นี้ ณ บริเวณเวทีกลางสะพานหิน

Share:

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.