คาดยอดขายสินค้าโอทอป ปี 52 เกินเป้า 6-7 ล้านบาท

นายประเทือง นิพัตรา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รับผิดชอบงาน OTOP ได้ แถลงข่าวในโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพบสื่อมวลชน เมื่อวันที่ 15 ก.ย.ที่ห้องประชุมชั้น 2 ศาลากลาง จ.ภูเก็ต ถึงการจัดโครงการโรดโชว์จำหน่ายสินค้า OTOP ในต่างประเทศ ว่า ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ตได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นเงินจำนวน 2,550,000 บาท ในการจัดโรดโชว์จำหน่ายสินค้า OTOP จำหน่ายสินค้า ใน 6 เมือง ได้แก่ เมืองคุณหมิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เมืองจี้หลิน และเมืองหนานหนิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ตามลำดับ ทั้งนี้การจัดโรดโชว์ จำหน่ายสินค้า OTOP ใน 5  เมืองแรก ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว ส่วนเมืองที่ 6 ณ เมืองหนานหนิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน กำหนดจัดขึ้นในงาน The 6th Nanning Chaina Expo ระหว่างวันที่ 20-26 ต.ค.52

“อย่างไรก็ดีการดำเนินงานโรดโชว์ดังกล่าวเกิดประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ สินค้า OTOP จังหวัด ภูเก็ตเป็นอย่างยิ่ง เป็นช่องทางเจรจาการค้ากับตัวแทนการค้าจากเมืองต่างๆ และโอกาสในการส่งผลิตภัณฑ์ไปจำหน่ายในเมืองต่างๆ สูงมากส่งผลให้เพิ่มรายได้และยอดจำหน่ายสินค้า OTOP สูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจของจังหวัดได้มีการหมุนเวียนดีขึ้น และในโอกาสนี้ต้องขอขอบคุณ อบจ.ภูเก็ต ที่เห็นความสำคัญ และสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการในครั้งนี้” นายประเทือง กล่าว

นาย ประเทือง กล่าวถึงการส่งเสริมพัฒนากลุ่มผู้ผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอป จังหวัดภูเก็ต ด้วยว่า ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนได้มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการ KBO ที่ จะดำเนินการในเรื่องของการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตสินค้าโอทอป เพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานสู่สากล และเข้าสู่แหล่งทุนได้ นอกจากนี้ทางสำนักงานพัฒนาชุมชน ยังได้มีโครงการพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์ให้ก้าวสู่สากล โดยในระหว่างวันที่ 6-8 ต.ค.ที่จะถึงนี้ จะจัดให้มีการอบรมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ให้แก่ 15 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ระดับ 1-3 ดาว เพื่อให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ระดับ 4-5 ดาวต่อไป ซึ่งขณะนี้ จ.ภูเก็ต มีสินค้าโอทอป ระดับ 5 ดาว จำนวน 13 ตัว แบ่งเป็น ผลิตภัณฑ์อาหาร 11 ตัว เครื่อง 1 ตัว และเครื่องแต่งกาย 1 ตัว

นาย ประเทือง กล่าวอีกว่า สำหรับปี 2552 นี้ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนฯ ภูเก็ตได้ตั้งเป้าการจำหน่ายสินค้าโอทอป 680 ล้านบาท และขณะนี้ยังเหลืออยู่อีกประมาณ 64 ล้านบาทที่จะทำให้ได้ตามเป้าที่วางไว้ แต่อย่างไรก็ตามเชื่อว่าการจัดโรดโชว์หลังจากนี้ ที่เมืองหนานหนิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จะสามารถทำยอดได้เกินเป้าไปประมาณ 6-7 ล้านบาท

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.