ประชุม รับฟัง ทางพิเศษสายเมืองใหม่ – เกาะแก้ว – กะทู้ จ.ภูเก็ต

ประชุม รับฟัง ทางพิเศษสายเมืองใหม่ – เกาะแก้ว – กะทู้ จ.ภูเก็ต

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมมุขหลัง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่) นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมเตรียมการขอเข้าพบเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่องานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจการเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางพิเศษสายเมืองใหม่ – เกาะแก้ว – กะทู้ จังหวัดภูเก็ต ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ในวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 โดย นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม ซึ่งมี นายศิวัชฐ์ ระวังกุล นายอำเภอกะทู้ รวมถึงภาคส่วนราชการ ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

โครงการทางพิเศษสายเมืองใหม่ – เกาะแก้ว – กะทู้ จังหวัดภูเก็ต เป็นโครงการที่มีจุดเริ่มต้นที่ตำบลเทพกระษัตรี บริเวณจุดตัดกับ ทล.4026 และมีแนวเส้นทางไปทางทิศใต้ขนานไปกับ ทล.402 จนถึงบริเวณจุดตัดกับ ทล.4024 (ถนนเลี่ยงเมือง) ที่ตำบลเกาะแก้ว โดยมีแนวเส้นทางเชื่อมต่อจากช่วงเมืองใหม่ – เกาะแก้ว บริเวณตำบลศรีสุนทร ลงไปทางทิศใต้ขนานไปกับ ทล.4024 จนไปสิ้นสุดโครงการที่ตำบลกะทู้ บริเวณจุดตัดกับ ทล.4029 เชื่อมต่อกับโครงการทางพิเศษสายกะทู้ – ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ระยะทางรวมประมาณ 30 กิโลเมตร

โครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่ดำเนินการเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดบนทางหลวงหมายเลข 402 ซึ่งเป็นทางหลวงหลักเพียงเส้นทางเดียวที่ใช้ในการเดินทางเชื่อมโยงระหว่างท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตและทางด้านเหนือของเกาะภูเก็ตกับตัวเมืองภูเก็ตและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ รวมทั้งเป็นการเพิ่มศักยภาพด้านการคมนาคมและแก้ไขปัญหาการจราจรในจังหวัดภูเก็ตให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยต่อผู้เดินทางยิ่งขึ้น

ปัจจุบันการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อมและออกแบบกรอบรายละเอียดโครงการฯ ซึ่งเริ่มดำเนินการศึกษาความเหมาะสมฯ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 มีระยะเวลาดำเนินงาน 450 วัน

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.