ทัพเรือภาคที่ 3 ลำเลียง เครื่องมือแพทย์ เครื่องอุปโภคบริโภคต่าง ๆ ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม

ทัพเรือภาคที่ 3 ลำเลียง เครื่องมือแพทย์ เครื่องอุปโภคบริโภคต่าง ๆ ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม

ทัพเรือภาคที่ 3 ทำการลำเลียงชุดแพทย์ เครื่องมือแพทย์ และเครื่องอุปโภคบริโภคต่าง ๆ  เพื่อช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมผู้โยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดีย ในพื้นที่ทะเลอันดามัน
ทัพเรือภาคที่ 3 ทำการลำเลียงชุดแพทย์ เครื่องมือแพทย์ และเครื่องอุปโภคบริโภคต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมผู้โยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดีย ในพื้นที่ทะเลอันดามัน

29 พ.ค.58 หมวดเรือเฉพาะกิจลาดตะเวนและช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมผู้โยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดีย ในพื้นที่ทะเลอันดามัน ทัพเรือภาคที่ 3 ได้ทำการลำเลียงชุดแพทย์ เครื่องมือแพทย์ และเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ  เช่น น้ำดื่ม อาหารแห้ง เป็นต้น ได้ยัง ร.ล.อ่างทอง ซึ่งจอดทอสมอบริเวณเกาะตะเภาน้อย ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต ในภารกิจสนับสนุนให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ผู้อพยพชาวโรฮีนจาในพื้นที่ทะเลฝั่งอันดามัน โอกาสนี้ยังได้นำคณะสื่อมวลชนทั้งส่วนกลางและท้องถิ่น ลงเรือตรวจการณ์ (ชุดเรือ ต.9) เดินทางไปยัง ร.ล.อ่างทองด้วย เพื่อรับทราบแนวการทำงานและปฏิบัติการ พร้อมชมสถานีต่างๆ ในการช่วยเหลือผู้ย้ายถิ่นฐานฯ สาธิตการปฏิบัติการ นำชมโรงพยาบาลสนามกลางทะเล ห้องผ่าตัดในเรือ ห้องสำหรับผู้ป่วย ห้องสำหรับผู้อพยพ(ด้วยกรณีที่จำเป็น) การช่วยเหลือทางช่าง เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการสาธิตสถานการณ์สมมุติ หากพบเรือที่ต้องการความช่วยเหลือด้วยเยี่ยมชม

พล.ร.ต.สมชาย ณ บางช้าง เสนาธิการทัพเรือภาคที่ 3 ซึ่งนำคณะสื่อมวลชนชมการปฏิบัติการของ ร.ล. อ่างทอง หนึ่งในหมวดเรือเฉพาะกิจลาดตะเวนและช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมผู้โยกย้ายถิ่นฐานฯ ทัพเรือภาคที่ 3ของศูนย์ปฏิบัติการลาดตระเวนและช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมผู้โยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดีย ทัพเรือภาคที่ 3 ” กล่าวว่า ในการปฏิบัติการนั้นจะเน้นการลาดตะเวน และช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมฯ และมีการจัดหมวดเรือและหมวดบินเฉพาะกิจ โดยมีการจัดวางกำลังเรือในการลาดตระเวนตามพื้นที่ที่ได้กำหนดไว้ เน้นไปยังพื้นที่ทางตอนเหนือของทะเลอันดามัน บริเวณเกาะสิมิลัน จนถึงหมู่เกาะสุรินทร์ โดยมีการวางกำลังด้านนอกเป็นการวาง ร.ล.อ่างทอง ซึ่งกำหนดเป็นเรือฐานลอยน้ำ วางระหว่างแนวเกาะสุรินทร์กับเกาะสิมิลัน โดยมี ร.ล. สายบุรี ลานตระเวนร่วมด้วย ส่วนด้านในมี ร.ล. ทยานชล นอกจากนนี้จะมี เรือ ต.993  และเรือ ต.220 ปฏิบัติการในพื้นที่ชั้นใน  รวมถึงเครื่องบินตรวจการณ์ 2 เครื่อง และเฮลิคอปเตอร์ในการลาดตระเวนระยะไกล เพื่อให้สามารถประสานการปฏิบัติกับเรือที่มีการวางกำลังไว้ได้ และดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ในพื้นที่ตอนกลางและตอนล่างก็มีกำลังของทัพเรือภาคที่ 3 ปฏิบัติภารกิจตามปกติ

พล.ร.ต.สมชาย กล่าวด้วยว่า จากการลาดตระเวนมาตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคมที่ผ่านมา ยังไม่พบความผิดปกติ โดยมีข่าวสารมาจากหลายทิศ แต่จากการตรวจสอบจริงๆ ยังไม่ตรวจพบ  จึงไม่สามารถระบุตัวเลขที่ชัดเจนว่ามีจำนวนเท่าไหร่อย่างไร และตัวเลขที่มีการกล่าวถึงนั้นตามการข่าวก็น่าจะเป็นกลุ่มที่ออกมาจากที่ตั้งแล้ว เพราะตัวเลขดังกล่าวมาจากหลายทาง และน่าจะมีบางส่วนที่แยกย้ายไปพื้นที่อื่น ๆ ตามเป้าหมาย ซึ่งคงไม่ใช่จะไม่ผ่านประเทศไทยทั้งหมด และขณะนี้เราก็ยังไม่มีการตรวจพบแต่อย่างใด

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.857376437670685.1073741990.136367659771570]

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.