‘เทศบาลนครภูเก็ต’ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ล้างตลาดสด2 ในวันแม่แห่งชาติ

นายวัชรพงษ์ อนันตกูล รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ Big Cleaning Day กิจกรรมรณรงค์ ทำความสะอาดตลาดสด 2 (ตลาดเกษตร) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องวโรกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2552 โดยมีผู้ประกอบการร้านค้า พ่อค้า-แม่ค้าและประชาชนทั่วไป ร่วมในกิจกรรม ณ ตลาดสด 2 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2552

นายวัชรพงษ์ อนันตกูล รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เปิดเผยว่าในวโรกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เทศบาลนครภูเก็ต ได้ร่วมกับผู้ประกอบการร้านค้า พ่อค้า-แม่ค้าในตลาดสด 2 (ตลาดเกษตร)ทำความสะอาด กวาดล้างและกำจัดหนูในกิจกรรมBig Cleaning Day เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นโครงการต่อเนื่องมาจากการที่เทศบาลนครภูเก็ต ได้กำหนดจัดโครงการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม และเกิดเครือข่ายที่เข้มแข็งยั่งยืน เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตเป็นพื้นที่ที่มีชื่อเสียงในด้านการท่องเที่ยวส่งผลให้มีการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวของคนไทยและชาวต่างชาติ ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมตามมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาขยะ ปัญหาความเสื่อมโทรมของคุณภาพแหล่งน้ำเป็นต้น ดังนั้นเทศบาลนครภูเก็ต จึงเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาเครือข่ายการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่และการสร้างการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่าย ในการอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อมจากทุกภาคส่วน

รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวต่อว่า สำหรับกิจกรรม Big Cleaning Day ที่กำหนดจัดขึ้นในครั้งนี้ ประกอบด้วยกิจกรรมการเก็บ กวาดขยะในบริเวณตลาดสด 2 , การขัดถู – ล้างแท่นขายของ ,การล้างพื้นตลาดสด และการวางยา-แจกยากำจัดหนูในบริเวณตลาดสด และระยะรัศมี  500 เมตร จากอาคารตลาดสด

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.