เทศบาลนครภูเก็ตกำหนดแนวทางปรับอัตราค่ากำจัดขยะเพิ่มจาก 300 เป็น 528 บาท/ตัน หลังจากถูกรัฐบาลตัดงบ

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 9 กันยายน 2552 ที่ห้องประชุมอาคารสำนักงาน กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม โรงงานเตาเผาขยะ เทศบาลนครภูเก็ต นายวิชัย ไพรสงบ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต มีนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต และคณะกรรมการจากท้องถิ่นและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม

สำหรับวาระการประชุมที่สำคัญ มีการพิจารณาแนวทางการหางบประมาณกำจัดขยะ จังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้เนื่องจากในปีงบประมาณ 2553 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งว่า คณะรัฐมนตรีไม่เห็นชอบให้ตั้งงบประมาณตามที่เสนอขออุดหนุน เป็นเงิน 43,737,547 บาท ทำให้ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553 เทศบาลนครภูเก็ตไม่มีเงินงบประมาณเพียงพอในการดำเนินการและบำรุงรักษาระบบ กำจัดขยะของจังหวัดภูเก็ต จำเป็นต้องหาแนวทางการสรรหางบประมาณค่ากำจัดขยะให้เพียงพอ

“จาก เดิมรัฐบาลอุดหนุน เป็นเงิน 43 ล้านบาทเศษต่อปี แต่ในปี 2553 เงินในส่วนนี้ขาดหายไปตามปริมาณขยะที่มีอยู่ 191,857 ตัน คิดเป็นส่วนที่ขาดหายไป 228 บาทต่อตัน เทศบาลนครภูเก็ตจึงขอปรับอัตราค่าขยะเพิ่มจากเดิม 300 บาท เป็น 528 บาท เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว” นางสาวสมใจ กล่าว

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้มีการพิจารณาเรื่องการปรับปรุงระบบการขนส่งขยะ ด้วย ทั้งสืบเนื่องจากมีเรื่องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรม และการเสนอของบประมาณในการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เรื่องโครงการกำจัดขยะ หลายครั้งว่า ปัจจุบันมีรถขยะจำนวนมากที่ผ่านเมืองภูเก็ตและมีน้ำขยะรั่วไหล ขยะปลิว รถขยะสกปรกส่งกลิ่นเหม็น ทำให้ผู้สัญจรและผู้อยู่อาศัยในบริเวณนั้นได้รับความเดือดร้อนและเกิดความ รำคาญ จึงขอให้เร่งรัดและแก้ไขปัญหาดังกล่าว

จากข้อมูลการเข้าใช้ที่กำจัดขยะ พบว่า มีรถขยะวิ่งเข้ากำจัดขยะวันละกว่า 200 เที่ยว โดยมีประเภทรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย รถบรรทุกขยะแบบเปิดข้าง รถบรรทุกธรรมดา และรถกระบะ ซึ่งมีทั้งของภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนหลายคันมีสภาพชำรุด การขนส่งไม่ป้องกันการปลิวของขยะ รถบรรทุกแบบอัดท้ายมีถังบรรจุน้ำชำรุด พนักงานขับรถด้วยความเร็วและปล่อยน้ำขยะลงบนถนน เป็นต้น
อย่าง ไรก็ตามจากประเด็นปัญหาดังกล่าว ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบกำหนดระเบียบการใช้ยานพาหนะขนส่งขยะเข้าเมือง เช่น การใช้รถ เส้นทาง ลักษณะรถ การบำรุงรักษา การบีบปล่อยน้ำขยะ เหล่านี้เป็นต้น เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนที่ต้องการให้มีการขนส่งอย่างปลอดภัย

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.