พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติถลางจัดเสวนา ลูกปัดโบราณย่านอันดามัน 9 ก.ย.นี้

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 24 ส.ค. 52 ที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติถลาง อ. ถลาง จ. ภูเก็ต นายจรินทร์  สุขวัจน์  ผู้จัดการฝ่ายข้อมูลพิพิธภัณฑ์ไทยหัว นางสาวเชิญพร  กาญจนสายะ ผู้ประกอบการภูเก็ตออฟเซรามิค และนายวิเศษ  เพชร ประดับ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปากรที่ 15 ภูเก็ต ร่วมกันแถลงข่าว การจัดเสวนา ลูกปัดโบราณย่านอันดามัน ในโครงการวันพิพิธภัณฑ์ไทย ประจำปี 2552

พิพิธภัณฑ์เปิดเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2417  ใน สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้ง มิวเซียมหลวง (พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงวางรากฐานให้แก่กิจการพิพิธภัณฑสถาน และทรงเรียกพิพิธภัณฑสถานว่า มิวเซียมหลวง) ณ หอคองคอเดีย  หรือศาลาหทัยสมาคม ภายในพระบรมมหาราชวังชั้นนอก เพื่อจัดแสดงสิ่งของต่าง ๆ และเปิดให้ประชาชนเข้าชมเนื่องในงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา  21 พรรษา จึงถือเอาวันที่ 19 กันยายน เป็นวันพิพิธภัณฑ์ไทย   ดังนั้นในเดือนกันยายน ซึ่งเป็นเดือนของวันพิพิธภัณฑ์ไทย  พิพิธภัณฑสถาน แห่งชาติถลาง จึงได้ร่วมกับเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ภูเก็ตจัดเสวนาเรื่อง ลูกปัดโบราณย่านอันดามันขึ้น ในวันที่ 9 กันยายน 2552 และจะมีการจัดนิทรรศการลูกปัดภายในห้องนิทรรศการหมุนเวียนตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน ไปจนถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2552 ณ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติถลาง ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับลูกปัดให้แก่นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้ตระหนักในคุณค่าและความสำคัญ และร่วมสร้างจิตสำนึกในการร่วมอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมที่มีอยู่ในท้องถิ่น ตลอดจนเพื่อส่งเสริมเผยแพร่ความรู้การผลิตลูกปัดใหม่ให้พัฒนาเหมาะกับสภาพ การณ์ปัจจุบันอันจะเป็นสาเหตุของการหยุดยั้งการแสวงหาลูกปัดโบราณต่อไป

ผู้สนใจสามารถรับฟังการเสวนา ลูกปัดโบราณย่านอันดามันได้ในวันพุธที่ 9 กันยายน 2552 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.30 น. หรือร่วมชมนิทรรศการลูกปัด ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน – 9 ตุลาคม 2552 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติถลาง (สี่แยกอนุสาวรีย์ท้าวเทพฯ) ต. ศรีสุนทร อ. เมือง จ.ภูเก็ต

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.