ม.ราชภัฏภูเก็ต จับมือ ภาครัฐ-เอกชน จัดโซนนิ่งสร้างระเบียบสังคม

ม.ราชภัฏภูเก็ต จับมือ ภาครัฐ-เอกชน จัดโซนนิ่งสร้างระเบียบสังคม

ม.ราชภัฏภูเก็ต จับมือ ภาครัฐ-เอกชน จัดโซนนิ่งสร้างระเบียบสังคม

วันที่ 15 กันยายน 2558 จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือจัดระเบียบสังคมรอบ ม.ราชภัฏภูเก็ต โดยมี นายสมเกียรติ สังข์ขาวสุทธิรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการลงนามร่วมกับ ตัวแทนจากหน่วยงานส่วนราชการต่างๆ ได้แก่ ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต เทศบาลตำบลรัษฎา สรรพสามิตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ร่วมด้วย อาจารย์เพียงจิต ตันติจรัสวโรดม ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต และผู้ประกอบการสถานบันเทิง ร้านเกม หอพัก ร้านจำหน่ายสุรา ร้านขายยา ตลอดจนมีนักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมยูงทอง 1 โรงแรมเมอร์ลิน ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต

นายสมเกียรติ สังข์ขาวสุทธิรักษ์ กล่าวในพิธีลงนาม ว่า “สถานการณ์และปัจจัยแวดล้อม ในปัจจุบัน มีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดปัญหายาเสพติด ปัญหาสังคม รวมถึงปัญหาอาชญากรรมซึ่งมีแนวโน้มขยายตัวมากขึ้น โดยช่วงวัยที่มีความเสี่ยงและได้รับผลกระทบจากปัจจัยภาวะแวดล้อมนั่นก็คือ เยาวชน นิสิต นักศึกษา ซึ่งเป็นวัยที่กำลังเติบโตทางความคิดและการกระทำ เรียนรู้ และซึมซับภาวะแวดล้อมต่างๆ ได้ง่าย ทั้งนี้ ปัจจัยเสี่ยงส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นมักเกิดจากสังคมบริเวณรอบสถาบันศึกษาที่มีทั้งหอพัก บ้านเช่า สถานบันเทิง สถานบริการ ร้านจำหน่ายสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้านขายยา ร้านเกม ร้านอินเตอร์เน็ต ร้านสนุกเกอร์ ฯลฯ ดังนั้น การจัดระเบียบสังคมรอบสถาบันการศึกษา (Campus Safety Zone) พื้นที่โดยรอบ ต.รัษฎา ในรัศมี 1 กิโลเมตร โดยมีมหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลาง เป็นการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด การมั่วสุมอบายมุข คุ้มครองสวัสดิภาพและความปลอดภัยของนิสิตนักศึกษาเป็นสำคัญ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่นักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต และเป็นผลพลอยได้แก่ประชาชนและชุมชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณรอบสถานศึกษาอีกด้วย ดังนั้น การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ เชื่อมั่นว่า จะเป็นพื้นที่ต้นแบบที่สร้างความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีแก่สังคม” รองผู้ว่าฯภูเก็ต กล่าว

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.