ประชุมคณะกรรมการ พัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ จ.ภูเก็ต

ประชุมคณะกรรมการ พัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ จ.ภูเก็ต

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2565 ณ โรงแรมคอร์ทยาร์ด บาย แม่ริออท (เมโทรโพลเก่า) ห้องเมโทรโพล แกรนด์ บอลรูม จังหวัดภูเก็ต

โดยการประชุมในครั้งนี้ ได้แจ้งเพื่อทราบแผนการดำเนินงาน ปี 2565 ของสำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคใต้ โครงการและกิจกรรม (ทีเส็บ) การให้การสนับสนุนการจัดงาน ประเภท MICE (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) และสนับสนุนการจัดงานเมกะอีเวนท์และเทศกาลนานาชาติ การให้การสนับสนุนโครงการ MICE Innovation Catalog (ฝ่าย MICE Intelligence และนวัตกรรม) รายงานผลโครงการพัฒนาสินค้าและบริการของอุตสาหกรรมเรือสำราญและอาหารพื้นถิ่นผ่านงานไมซ์ในภูมิภาคใต้ รายงานความคืบหน้างาน Travel Blog Exchange 2021 (TBEX Asia) รายงานศูนย์ประสานงานและให้บริการต้อนรับนักเดินทางกลุ่มไมซ์ (MICE Lane Service) ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เสนอเพื่อพิจารณาโครงการยกระดับงานเด่นไมซ์ซิตี้ (Flagship Events) งานประเพณีถือศีลกินผัก การสนับสนุนและความร่วมมือในการดำเนินโครงการต่างๆ ร่วมกับจังหวัดภูเก็ต ภายใต้ยุทธศาสตร์ GEMMSS โดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต การจัดทำแผนปฏิบัติการจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2566 – 2570 (Action Plan) เพื่อจัดทำเป็น Blueprint การพัฒนาของจังหวัดภูเก็ต การเตรียมการหลังจากยื่นประมูลสิทธิ์งาน Specialised Expo (Expo 2028 – Phuket, Thailand) การเตรียมการเข้าร่วม Country Presentation การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับคนในพื้นที่ การเตรียมการเพื่อต้อนรับคณะกรรมการสำรวจความพร้อม Enquiry Mission Communication Plan รวมถึงการประมูลสิทธิ์การประชุมนานาชาติ Educating Cties Congress 2024 และ UNESCO Creative Cities Annual Conference รายละเอียดงานประชุม AFECA 2023 ตลอดจนการจัดทำแผนปฏิบัติการจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2566 – 2570 (Action Plan) เพื่อจัดทำเป็น Blueprint การพัฒนาของจังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้ จะมีการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์จังหวัดภูเก็ตครั้งต่อไปทุก 3 เดือน

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.