จังหวัดภูเก็ตประชุม เตรียมความพร้อมในการรับเสด็จ

จังหวัดภูเก็ตประชุม เตรียมความพร้อมในการรับเสด็จ

จังหวัดภูเก็ตประชุม เตรียมความพร้อมในการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในโอกาสเสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว.. ประจำจังหวัดภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ตประชุม เตรียมความพร้อมในการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในโอกาสเสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. ประจำจังหวัดภูเก็ต

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 25 มีนาคม 2558 ที่ห้องประชุมศาลากลาง จังหวัดภูเก็ต นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในโอกาสเสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. และพระราชทานของที่ระลึกแก่กรรมการ อนุกรรมการ และอาสาสมัคร พอ.สว. ประจำจังหวัดภูเก็ต โดยมี

นายประเจียด อักษรธรรมกุล หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต
นายสังวรณ์ ภริงคาร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 2 บ้านกะทู้
พ.ต.อ. ธีระพล ทิพย์เจริญ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

นายนิสิต กล่าวว่า ด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิ พอ.สว. จะเสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. ประจำจังหวัดภูเก็ต และพระราชทานของที่ระลึกแก่กรรมการ อนุกรรมการ และอาสาสมัคร พอ.สว. ประจำจังหวัด จังหวัดกระบี่ พังงา และภูเก็ต ในระหว่างวันที่ 20 – 26 เมษายน 2558 และกำหนดเยี่ยมจังหวัดภูเก็ต ในวันอาทิตย์ที่ 26เมษายน 2558 ณ โรงเรียนเทศบาล 2  บ้านกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การเตรียมการรับเสด็จ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ และบังเกิดความปลอดภัยสูงสุด ทางจังหวัดจึงได้มีคำสั่งมอบหมายภารกิจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ให้แก่หน่วยราชการต่าง ๆ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุมหารือ ซักซ้อม และมอบหมายภารกิจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ในการเตรียมการรับเสด็จ

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.823079944433668.1073741866.136367659771570]

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.