เจ้าคณะใหญ่หนใต้ประชุมพระวินยาธิการ ประจำปี 58

เจ้าคณะใหญ่หนใต้ประชุมพระวินยาธิการ ประจำปี 58

เจ้าคณะใหญ่หนใต้ประชุมพระวินยาธิการ
เจ้าคณะใหญ่หนใต้ประชุมพระวินยาธิการ ภาค 16, 17 และ 18ประจำปี 2558 เพื่อชี้แจงแนวทางการทำงานของพระวินยาธิการในการ ปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนามิให้เกิดความเสื่อมเสีย

เจ้าคณะใหญ่หนใต้ประชุมพระวินยาธิการ ภาค  16, 17 และ 18 ประจำปี 2558 เพื่อชี้แจงแนวทางการทำงานของพระวินยาธิการในการ ปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนามิให้เกิดความเสื่อมเสีย ที่วัดท่าเรือ ต.ศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต พระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้  เป็นประธานเปิดประชุมพระวินยาธิการ ทั้งภาค  16, 17 และ 18ประจำปี 2558  โดยมีนายนิสิต จันทร์สมวงค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  กล่าวถวายการต้อนรับ นายวีระ เกิดศิริมงคล นายอำเภอถลาง  พระวินยาธิการ  และคณะสงฆ์หนใต้ เข้าร่วม

นายนิสิต  กล่าวว่า ตามที่คณะสงฆ์หนใต้ มีมติการประชุมพระวินยาธิการ ทั้งภาค  16, 17 และ 18ประจำปี 2558  เพื่อเป็นการปรึกษาหารือในการดำเนินงานของพระวินยาธิการ เป็นการปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนามิให้เกิดความเสียหาย ซึ่งจะทำให้เกิดภาพลักษณ์พระพุทธศาสนาเสื่อมถอยไป โดยในจังหวัดภูเก็ต มีนายทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนไม่น้อยที่เข้ามาประกอบธุรกิจเพื่อแสวงหาผลกำไร  และพระบวรพระพุทธศาสนาก็เช่นเดียวกัน มีพระภิกษุสามเณรจากต่างจังหวัดต่างประเทศเข้ามาพำนักอาศัย มีทั้งเข้ามาอย่างถูกต้อง ประพฤติปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัย แต่มีส่วนหนึ่งที่เข้ามาเพื่อแสวงผลประโยชน์ ซึ่งจะเกิดภาพลักษณ์ที่ไม่งดงามขึ้นในบวรพระพุทธศาสนา

ทั้งนี้ การรักษาพุทธศาสนาให้สะอาดบริสุทธิ์เป็นที่เสื่อมในศรัทธาของพุทธศาสนิกชน จำเป็นต้องมีพระวินยาธิการ ทำหน้าที่ค่อยตรวจตรา แนะนำ ดูแล แก้ไข ให้พระภิกษุสามเณรประพฤติปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัย กำจัดคนพาลอภิบาลคนดี ปกป้องพระพุทธศาสนาไม่ให้เกิดความเสื่อมเสีย ซึ่งพระวินยาธิการจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้ ความสามารถและฉลาดในการปฏิบัติหน้าที่ และกิจกรรมในครั้งนี้จะทำให้เกิดประโยชน์อย่างใหญ่หลวงแก่การบริหารการคณะสงฆ์ด้านการคุ้มครองพระพุทธศาสนาต่อไป

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.822231714518491.1073741856.136367659771570]

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.