ทต.ฉลอง ประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปีพ.ศ.2558

ทต.ฉลอง ประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปีพ.ศ.2558

เทศบาลตำบลฉลองประชุมสภาสามัญ สมัยที่4 ประจำปี พ.ศ.2558

เมิ่อเวลา 13.30 น. วันที่ 27  พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.00น. ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลฉลอง นายทนง  โตนด  ประธานสภาเทศบาลตำบลฉลองเป็นประธานการประชุมสภาสามัญ  สมัยที่4  ประจำปีพ.ศ.2558โดยมีนายเชษฐ์ธนาศักดิ์  ลูกจันทร์  รองนายกเทศมนตรีตำบลฉลอง นายทนง องค์สันติภาพ รองนายกเทศมนตรีตำบลฉลอง ฝ่ายคณะผู้บริหาร  นางสมใจ ทองสมบัติ ปลัดเทศบาลตำบลฉลอง คณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลฉลอง  หัวหน้าส่วนราชการ  เข้าร่วม

สำหรับวาระการประชุมที่สำคัญได้แก่ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์เช็คจำนวน1เครื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  โครงการติดตั้งโคมไฟ  LED ถนนเจ้าฟ้าตะวันออกถึงเจ้าฟ้าตะวันตก  ถนนปฏัก  และถนนซอยต่างๆภายในเขตตำบลฉลอง นอกจากนี้ยังมีวาระขออนุมัติโครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ2559จำนวน1โครงการเป็นต้น

Related Post

อบจ.ภูเก็ต จัดอบรม หลักสูตรกระบวนการจัดเก็บข้อมูลในระบบสารสนเทศ

อบจ.ภูเก็ต จัดอบรม หลักสูตรกระบวนการจัดเก็บข้อมูลในระบบสารสนเทศ

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.