ภูเก็ตขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้านระยะที่ 3 งบ 104 ล้านบาท

ภูเก็ตขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้านระยะที่ 3 งบ 104 ล้านบาท

ภูเก็ตขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพิ่มทุนระยะที่ 3 42 หมู่บ้าน งบ 104 ล้านบาท
ภูเก็ตขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพิ่มทุนระยะที่ 3 42 หมู่บ้าน งบ 104 ล้านบาท

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 16 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมกลุ่มจังหวัดอันดามัน ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายจําเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานประชุมชี้แจงแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายประเจียด อักษรธรรมกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นางวรรณธนา ไฝสีดำ พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต ประธานเครือข่ายชุมชนระดับอำเภอและระดับตำบลต่าง ๆ ในจังหวัดภูเก็ต ภาคีเครือข่ายกองทุน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

นางวรรธนา  กล่าวว่า การประชุมในวันนี้ เพื่อเป็นการชี้แจงและปรึกษาหารือกัน ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัด สมาชิกเครือข่ายชุมชน และภาคีเครือข่ายกองทุน พร้อมทั้งร่วมหาแนวทางการขับเคลื่อนและวิธีการแก้ไขปัญหา อันเนื่องมาจากระบบกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ที่ได้อนุมัติงบประมาณจัดสรรงบประมาณกว่า 6 หมื่นล้านบาท เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับอำเภอและรับดับตำบล ซึ่งปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นขณะนี้ประกอบด้วย ปัญหาความไม่เข้าใจของสมาชิกที่ขอกู้ยืมเงินจากกองทุนในเรื่องของการชำระดอกเบี้ย ปัญหากองทุนที่ยังไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล และปัญหาการกู้ยืมเงินไปแล้วไม่ผ่อนชำระคืน จึงส่งผลกระทบให้ประธานเครือข่ายชุมชน ซึ่งมีหน้าที่ดูแลในเรื่องของกองทุนดังกล่าว ต้องแบกรับภาระหน้าที่ในส่วนนี้

ทั้งนี้ จังหวัดภูเก็ต จัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจำนวน 115 กองทุน แยกเป็นกองทุนหมู่บ้าน 103 กองทุน กองทุนชุมชนเมือง 12 กองทุน โดยมีการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้ว 104 กองทุน แยกเป็นอำเภอเมือง 46 กองทุน อำเภอถลาง 46 กองทุน และอำเภอกะทู้ 12 กองทุน ขณะที่การเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระยะที่ 3 มีการเพิ่มทุนจำนวน 42 หมู่บ้าน งบประมาณ 104 ล้านบาท ส่วนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ผลการประเมินศักยภาพในระดับ A  และ B ที่ยื่นขอกู้และได้รับเงินกู้จากสถาบันการเงินแล้วจำนวน 4 กองทุน แยกเป็นธนาคารออมสิน 3 กองทุน ประกอบด้วยกองทุนหมู่บ้านกะรน หมู่ 1 กองทุนหมู่บ้านราไวย์  หมู่ 2 และกองทุนหมู่บ้านทุ่งทอง หมู่ 7 และอนุมัติเงินกู้ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำนวน 1 กองทุน รวมทั้งสิ้น 4 กองทุน บประมาณ 3.8 ล้านบาทเศษ  โดย ทางจังหวัดภูเก็ต ได้เน้นย้ำให้ทางเครือข่ายชุมชนทุกๆ อำเภอและตำบล  ในจังหวัดภูเก็ต ให้พยายามร่วมมือกัน รวมถึงเร่งติดตามความคืบหน้าและแก้ไขปัญหาต่างๆที่กำลังเกิดขึ้น  เพื่อร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวและช่วยเพิ่มศักยภาพของเครือข่ายและพัฒนาประสิทธิภาพของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

Related Post

อบจ.ภูเก็ต จัดอบรม หลักสูตรกระบวนการจัดเก็บข้อมูลในระบบสารสนเทศ

อบจ.ภูเก็ต จัดอบรม หลักสูตรกระบวนการจัดเก็บข้อมูลในระบบสารสนเทศ

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.