ประชุมพัฒนาสื่อปลอดภัย สร้างสรรค์ ภูเก็ต

ประชุมพัฒนาสื่อปลอดภัย สร้างสรรค์ ภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ตประชุมคณะกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2558เน้นสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมแก่เด็กและเยาวชน
จังหวัดภูเก็ตประชุมคณะกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2558เน้นสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมแก่เด็กและเยาวชน

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 6 มีนาคม 2558 ที่ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต ดร.พัลลภ สิงหเสนี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัย และสร้างสรรค์จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2558 โดยมีนางบุษยา ใจเปี่ยม ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต นายทวิชาติ อินทรฤทธิ์ วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต  นายนิโอะ นิมุ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ภูเก็ต และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เป็นการนำเสนอคณะกรรมการเพื่อทราบของโครงการต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยโครงการจัดโครงการเสริมหลักค่านิยม 12 ประการและการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2558 การแต่งตั้งคณะทำงานสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2558 การประชุมเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนการดำเนินกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรมตามโครงการสร้างภูมคุ้มกันของสังคมในมิติวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ 2558  และโครงการโครงการสร้างภูมคุ้มกันของสังคมในมิติวัฒนธรรมโดยจัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับค่าหลักนิยม 12 ประการ โดยมีเป้าหมายผู้เข้าร่วมจำนวน 200 คน ทั้งนี้มีการพิจารณาโครงการ “อบรมสื่อสร้างสรรค์ เพื่อสรรค์สร้างเด็กตงห่อ”  ในการสร้างสติ๊กเกอร์ไลน์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ทราบถึงภาษาท้องถิ่นของจังหวัดภูเก็ต รวมถึงการสร้างความตระหนักในการเป็นเด็กตงห่ออีกด้วย

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.