ผู้ว่าฯ ภูเก็ตเข้มโครงการจัดสรรหวั่นกระทบสิ่งแวดล้อม

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 7 ก.ย. 52 ที่ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต นายวิชัย  ไพรสงบ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และรายงานการวิเคราะหืผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่ง แวดล้อมจังหวัดภูเก็ต โดยมีคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

สำหรับวาระการประชุมในครั้งนี้ ได้มีการพิจารณากลั่นกรองรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจำนวน 5 โครงการและการพิจารณากลั่นกรองรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นจำนวน 32 โครงการ

นายวิชัย กล่าวว่า ทางคณะกรรมการฯ ชุดนี้ ได้มีการพิจารราอย่างละเอียดเพื่อไม่ให้มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและแต่ละ โครงการถูกต้องตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามในแต่ละโครงการต้องมีเอกสารอนุญาต ระบายน้ำลงสู่แหล่งธรรมชาติ หรือแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ ห้วยหนอง คลองบึง ลำรางที่จะต้องได้รับอนุญาต จากนายอำเภอท้องที่และจะต้องเสนอขออนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ก่อนจึงจะแจ้งผู้ประกอบการได้ รวมทั้งแต่ละโครงการต้องมีเอกสารยืนยันให้บริการขยะมูลฝอย การให้บริการน้ำประปาและเอกสารเชื่อมทางหลวงแผ่นดินด้วย

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.