ผู้ว่าฯ ภูเก็ตลงพบปะผู้นำมุสลิมตำบลเชิงทะเลในช่วงเดือนรอมฏอน

เมื่อคืนที่ผ่านมา (31 ส.ค. 52) นายวิชัย  ไพรสงบ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนายตรี  อัครเดชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายทวิชาติ  อินทรฤทธิ์  วัฒนธรรม จังหวัดภูเก็ต นำหัวหน้าส่วนราชการไปพบปะพี่น้องชาวมุสลิมในช่วงเดือนรอมฏอน พร้อมทั้งมอบอินทผาลัมและข้าวสารให้แก่มัสยิดต่าง ๆในพื้นที่ ต. เชิงทะเล โดยมีนายมาโนช พันธ์ฉลาด นายก อบต. เชิงทะเล  นายสรธรรม  จินดา รองนายก อบจ. ภูเก็ต พร้อมโต๊ะอิหม่าม ประชาชน ให้การต้อนรับ ณ มัสยิดมูการ์ร่ม บ้านบางเทา ต. เชิงทะเล อ. ถลาง จ. ภูเก็ต

นายวิชัย กล่าวว่า การนำส่วนราชการมามัสยิด นอกจากมาพบปะมอบข้าวของแล้ว ยังได้รับฟังปัญหาของประชาชนในพื้นที่ด้วย เพื่อให้ส่วนราชการนำไปแก้ไขต่อไป โดยในส่วนของตำบลเชิงทะเล ประชาชนได้ฝากให้จังหวัดช่วยในเรื่องของถนนขึ้นเขาเพื่อนำผลผลิตของชาวบ้าน ลงมา ยังไม่สะดวกเท่าที่ควร และเรื่องการออกโฉนดที่ดินของชาวบ้านในพื้นที่ เป็นต้น

อย่างไรก็ตามทุกเรื่องที่ประชาชนฝากมา ได้มอบให้ส่วนราชการติดตามช่วยเหลืออย่างจริงจัง ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้ฝากขอบคุณประชาชนชาวตำบลเชิงทะเล ผู้นำชุมชน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้การต้อนับ และเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนเมื่อเดิอนกรก ฎาคมที่ผ่านมา

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.