อบจ.ภูเก็ต-อบต.เกาะแก้ว ทุ่มงบปรับปรุงสะพานท่าเรือเกาะมะพร้าว

สะพานท่าเทียบเรือเกาะมะพร้าววันนี้ (20 ม.ค.) ที่บริเวณท่าเทียบเรือเกาะมะพร้าว ม.6 ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (อบจ.) เป็นประธาน เปิดโครงการปรับปรุงสะพานท่าเทียบเรือเกาะมะพร้าว เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะต้องสัญจรไปมาระหว่างเกาะมะพร้าวและแผ่นดินใหญ่ โดยใช้งบประมาณในการดำเนินการจำนวน 10,325,000 บาท

นายเกื้อเกียรติ จิตต์เกื้อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว (อบต.) อ.เมือง จ.ภูเก็ต กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว เล็งเห็นความจำเป็นของการสร้างสะพานท่าเทียบเรือเกาะมะพร้าว เพื่อทดแทนสะพานเก่าทีชำรุด เนื่องจากไม่ได้มีการปรับปรุงซ่อมแซม เกรงว่าจะทำให้นักท่องเที่ยวและประชาชนที่ใช้สะพานจะได้รับอันตรายในชีวิตและทรัพย์สิน

แต่การดำเนินการปรับปรุงสะพานดังกล่าว อบต.เกาะแก้วไม่สามารถที่จะดำเนินการได้ เพราะงบประมาณในการดำเนินการเกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว จึงได้เสนอโครงการขอรับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (อบจ.) ในการปรับสะพานท่าเทียบเรือเกาะมะพร้าวขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 170 เมตร เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับประโยชน์และความสะดวกในการสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก

สำหรับเกาะมะพร้าว มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 1,000 คน และปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปเที่ยวที่บริเวณเกาะดังกล่าวประมาณ วันละ 300-500 คน เรื่องของสะพานจึงเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นต้องมีสะพานในการสัญจร

อบจ.ภูเก็ต และอบต.เกาะแก้ว ได้ดำเนินการจัดจ้างโครงการปรับปรุงสะพานดังกล่าวในวงเงินงบประมาณ 10,325,000 บาท ซึ่งเป็นงบประมาณของ อบจ.ภูเก็ต จำนวน 8,325,000 บาท และงบประมาณ อบต.เกาะแก้วสมทบจำนวน 2,000,000 บาท ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2554 สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนชาวเกาะมะพร้าวแต่ละวัน ประมาณ 1,000 คน และนักท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า 300-500 คนต่อวัน

นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า การปรับปรุงสะพานเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชนบนเกาะมะพร้าว ถือว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างมาก เพราะถ้าไม่มีสะพานการเดินทางของประชาชนก็ไม่สะดวกและอาจจะเป็นอันตรายได้ ซึ่ง อบจ.ภูเก็ตพร้อมที่จะสนับสนุนและแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเต็มที่ ซึ่งนอกจากเรื่องของสะพานแล้ว ในส่วนของชาวบ้านในพื้นที่เกาะมะพร้าวยังมีปัญหาเรื่องของไฟฟ้า เนื่องจากบนเกาะยังไม่มีไฟฟ้าใช้ ซึ่งเรื่องนี้จะหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่

Related Post

เช็คลิสต์ชิลๆ เข้าภูเก็ต หลังเปิดประเทศ 1 พ.ย. เดินตัวปลิวเที่ยวสบาย

เช็คลิสต์ชิลๆ เข้าภูเก็ต หลังเปิดประเทศ 1 พ.ย. เดินตัวปลิวเที่ยวสบาย

เปิดประเทศตั้งแต่ 1 พ.ย. ที่ผ่านมา เพื่อนทั้งไทยทั้งเทศทั่วโลก ถามกันมาแน่น อยากจะบินลัดฟ้ามาภูเก็ต จัดทริปล่องเรือ ดำน้ำ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.