คณะรองรัฐมนตรีรัฐเปอร์ลิส-มาเลเซีย เยือนจังหวัดภูเก็ต

คณะรองรัฐมนตรีรัฐเปอร์ลิส-มาเลเซีย เยือนจังหวัดภูเก็ต

มาเลเซียเมื่อวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2555 ดาโต๊ะ หมัด ราวี บิน กาซิม (Doto mat Rawi Bin Kassim) รองมุขมนตรีรัสเปอร์ลิส และตวน อาหมัด บากรี บิน ดาโต๊ะ อาลี (Tuan Ahmad Bakri Bin Dato Ali) ผู้บริหารสภาบริหารรัฐเปอร์ลิส นำคณะจากรัฐเปอร์ลิสเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าฯ

นายไมตรี อินทุสุต เพื่อแนะนำตัวในระหว่างที่เดินทางมาศึกษาดูงานและแสวงหาลู่ทางความร่วมมือกับฝ่ายไทยในการพัฒนาอุตสาหกรรมป่าไม้บริเวณชายแดนไทย-มาเลเซีย ร่วมกัน

เปอร์ลิสหรือปะลิส มีชื่อเต็มคือ “เปอร์ลิส อินดะรา กายางัน” (Perlis Indera Kayangan) เป็นรัฐที่เล็กที่สุดในมาเลเซียอยู่ทางตอนเหนือสุดของคาบสมุทรมาเลเซีย และติดชายแดนประเทศไทย (จังหวัดสตูล และสงขลา) มีประชากรประมาณ 2 แสนคน เมืองหลวงของรัฐเปอร์ลิส คือ กังการ์ และเมืองการค้าที่สำคัญบริเวณชายแดนไทย-มาเลเซีย คือ ปาดังเบซาร์

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมาเลเซียได้พัฒนาจนแน่นแฟ้นในทุกมิติ ยกระดับจากการมีความสัมพันธ์อันดี พัฒนามาเป็นความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน และสร้างบนพื้นฐานที่เข้มแข็ง เพื่อให้สามารถมั่นใจได้ว่า ความสัมพันธ์ระหว่างกันจัดตั้งบนพื้นฐานของการใช้เหตุผลเคารพซึ่งกันและกันในฐานะเพื่อนบ้านที่ดี ร่วมมือกันใกล้ชิดทุกระดับทั้งในกรอบทวิภาคี อาทิการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมทวิภาคีไทย-มาเลเซีย ซึ่งรัฐมนตรีต่างปรัเทศของทั้งสองชาติได้นำคณะระดับสูงจากหน่วยงานต่างๆ ของไทยและม้เลเซียมาประชุมหารือร่วมกันที่จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 13 – 15 ธ.ค. ที่ผ่านมา และในกรอบพหุภาคี ต่างเป็นพันธมิตรช่วยสนับสนุนในการเลือกตั้งหรือแลกเสียงสนับสนุนให้กับผู้สมัครของกันและกันในเวทีระหว่างประเทศต่างๆ

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.