ภูเก็ต ดีเดย์ จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ราคา 80 บาท เริ่ม 3 มิ.ย. นี้

ภูเก็ต ดีเดย์ จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ราคา 80 บาท เริ่ม 3 มิ.ย. นี้

ภูเก็ต ดีเดย์ จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ราคา 80 บาท เริ่ม 3 มิ.ย. นี้ หากพบจำหน่ายเกินราคาจะถูกดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด
ภูเก็ต ดีเดย์ จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ราคา 80 บาท เริ่ม 3 มิ.ย. นี้ หากพบจำหน่ายเกินราคาจะถูกดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ที่ห้องรับรอง ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายสมเกียรติ  สังข์ขาวสุทธิรักษ์  นายสุธี  ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายประเจียด หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ประชุมหารือเรื่องการบริหารจัดการสลากกินแบ่งรัฐบาล และหาแนวทางการจำหน่าย

นายนิสิต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ต ได้มีการดำเนินการสนองนโยบายสำคัญ ของ คสช. และรัฐบาลในการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ในราคา 80 บาท  ที่มุ่งจะกระจายรายได้ไปสู่พี่น้องประชาชนที่ยากจน คนพิการ สมาคมต่างๆ และได้ทำการกระจายสลากกินแบ่งรัฐบาลให้กับพี่น้องประชาชน รายละไม่เกิน 10 เล่มเล็ก 5 เล่มใหญ่  ซึ่งเป็นไปตามหลักการที่ได้กำหนด โดยคนที่ได้รับสลากกินแบ่งรัฐบาลไปจะต้องขายในราคา 80 บาท ทั้งนี้ในส่วนของผู้รับสลากกินแบ่งรัฐบาลไปจำหน่ายของจังหวัดภูเก็ตมีจำนวน 146 ราย จากโควต้าจำนวน 168 ราย สำหรับราคารับของประชาชนทั่วไป ใบละ 70.40 บาท ไปจำหน่ายใบละ 80 บาทตามที่รัฐบาลกำหนด จะได้กำไรใบละ 9.60 บาท  โดยทางจังหวัดจะเริ่มงวดวันที่ 16 มิถุนายน 2558 และจะดำเนินการตามกฎหมายตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป หากถูกจับต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ทางจังหวัดจะได้มีการประชุมแก่ผู้ที่จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลในส่วนของจังหวัดภูเก็ตในวันที่ 3 มิถุนายน 2558 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต เพื่อให้รับทราบถึงรายละเอียดและมาตรการในการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.