ประกาศผลการประกวดตราสัญลักษณ์ รับรองผลิตภัณฑ์ภูเก็ต

นายตรี อัครเดชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดภูเก็ต โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต ได้จัดการประกวดตราสัญลักษณ์รับรองผลิตภัณฑ์ของจังหวัด เพื่อนำตราสัญลักษณ์ที่ชนะการประกวดไปใช้เป็นเครื่องหมายรับรองสินค้าผลิตภัณฑ์ของจังหวัด ในการสร้างความเชื่อมั่นใจแก่ผู้บริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินค้า และบริการ ซึ่งมีผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวด ทั้งสิ้น 77 ราย จำนวน 197 ผลงาน แล้วนั้น

บัดนี้คณะกรรมการตัดสินการประกวดตราสัญลักษณ์ฯ  ได้พิจารณาคัดเลือกผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด  มีผลการประกวดจำนวน 3 รางวัล  ดังนี้  รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ตราสัญลักษณ์ของถวัลย์ ดิษฐสุธรรม เป็นของประชาชนอำเภอเมือง จ.ภูเก็ต ได้รับรางวัลเงินสด 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ นายสมชาย นิลแก้ว นักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้า กรุงเทพมหานคร  ได้รับเงินสด 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร  และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่นายพงศกร จันทร์พิพัฒน์พงศ์  นักศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร  จ.พิษณุโลก  ได้รับเงินสด 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร  โดยจะได้เปิดตัวเครื่องหมายตราสัญลักษณ์จังหวัดภูเก็ตต่อไป

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.