ภูเก็ตจัดครบรอบ 7 ปีเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยสึนามิ

ภูเก็ตจัดครบรอบ 7 ปีเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยสึนามิ เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.54ที่บริเวณกำแพงสึนามิ สุสานไม้ขาว ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว (อบต.ไม้ขาว) ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ภูเก็ต จัดให้มีการประกอบพิธีทางศาสนาพุทธ ศาสนาคริตส์ และศาสนาอิสลาม เพื่อเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่เสียชีวิตและสูญหายจากเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิพัดถล่ม 6 จังหวัดอันดามัน ประกอบด้วยภูเก็ต พังงงา กระบี่ ระนอง ตรังและ สตูล

โดยนายอุดม ศีพฤกษ์พงษ์ ปลัดอาวุโสอำเภอถลาง เป็นประธาน นอกจากนั้นยังมีนายเรวัต สมบัติทอง ปลัด อบต.ไม้ขาว ข้าราชการ พนักงาน อบต.ไม้ขาว ญาติของผู้เสียชีวิตทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ เข้าร่วมในพิธี และร่วมกันนำช่อดอกไม้และพวงมาลัยดอกมะลิไปวางบริเวณกำแพงสึนามิ ซึ่งได้มีการเขียนจารึกรายชื่อประเทศต่างๆ ที่มีผู้เสียชีวิตตลอดแนวกำแพง รวม 45 ประเทศ เช่น ไทย สวีเดน อเมริกา สวิสเซอร์แลนด์ เป็นต้น

ส่วนที่สำนักสงฆ์แหลมเพชร ต.ป่าตอง อ.กะทู้ ทางเทศบาลเมืองป่าตอง ได้มีการประกอบพิธีทางศาสนาพุทธ เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่เสียชีวิตและสูญหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวเช่นกัน นอกจากคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงานเทศบาลเมืองป่าตองแล้ว ยังมีญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวนำข้าวสารอาหารแห้ง มาร่วมทำบุญด้วย

ขณะที่บริเวณอนุสรณ์สถานสึนามิ บริเวณชายหาดกมลา ต.กมลา อ.กะทู้ สมาคมชาวญี่ปุ่น จ.ภูเก็ต และญาติของผู้เสียชีวิตชาวญี่ปุ่น ร่วมกับ อบต.กมลา และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ภูเก็ต จัดให้มีการประกอบพิธีทางศาสนาของชาวญี่ปุ่น ซึ่งจัดอย่างเรียบง่ายเช่นกัน โดยมีผู้เข้าร่วมงานไม่มากนัก เนื่องจากญี่ปุ่นได้นับการครบรอบ 7 ปีไปเมื่อวันที่ 26 ธันวาคมปีที่ผ่านมา

อีกจุดที่ลานประติมากรรมรำลึกสึนามิ หาดกมลาประชาชนในพื้นที่ นักท่องเที่ยวต่างชาติ ยืนไว้อาลัยแด่ผู้เสียชีวิตและไว้อาลัยด้วยดอกกุลหลาบขาว ซึ่งในปีนี้จัดอย่างเรียบง่าย นางเกียวดา ไวท์คุทน์ ชาวเยอรมันที่สูญเสียสามีจากคลื่นยักษ์สึนามิ ได้เดินทางกลับมายัง จ.ภูเก็ต เพื่อร่วมไว้อาลัยด้วย โดยที่หาดกมลามีคนในพื้นที่เสียชีวิตประกอบ 115 ราย

ภูเก็ตจัดครบรอบ 7 ปีเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยสึนามิ

ส่วนที่กำแพงแห่งการระลึกถึง สุสานไม้ขาว อ.ถลาง ญาติผู้เสียชีวิตชาวต่างชาติ ประชาชนในพื้นที่ ได้นำพวงมาลาไปวางที่กำแพง ตรงธงชาติแต่ละประเทศ เพื่อไว้อาลัยแก่ผู้จากไป  โดยปีนี้ อบต.ไม้ขาว จัดพิธีทางศาสนาพุทธ คริสต์ และศาสนาอิสลาม อุทิศส่วนบุญกุสล ซึ่งสุสานไม้ขาวเป็นสถานที่เก็บร่างผู้เสียชีวิตเพื่อรอการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์

อย่างไรก็ตามในวันเดียวกันนี้ ที่บริเวณสวนสาธารณะโลมาหาดป่าตอง ต.ป่าตอง อ.กะทู้ ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (อบจ.ภูเก็ต) และเทศบาลเมืองป่าตอง ได้ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) จัดกิจกรรม ชวนเด็กไทย “เรียนรู้-ระวัง-ตั้งรับ” มหันภัยพิบัติ! กับมหกรรมเด็กไทยเรียนรู้ภัยพิบัติ ชวนเปิดบทเรียน “มหาอุทกภัย” จาก “น้ำเหนือ” ไหลบ่าสู่ “กทม.” จรดภาคใต้ กับกิจกรรมรำลึกภัยพิบัติสึนามิครบรอบ 7 ปี พร้อมถ่ายทอดบทเรียน “สึนามิโมเดล” ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างๆ มากมาย อาทิ “โมเดลเรียนรู้ภัยพิบัติ เด็กและเยาวชนไทย เรียนรู้อะไร จากมหันตภัยพิบัติธรรมชาติ” โดย ดร.สมิทธ ธรรมสโรช ประธานกรรมการมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

ภูเก็ตจัดครบรอบ 7 ปีเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยสึนามิ

การเสวนาเรื่องอนาคตประเทศไทย กับมหันตภัยสึนามิ โดย รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยรังสิต และการเสวนาเรื่องหน้าที่ของศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติกับการเฝ้าระวังมหันตภัยสึนามิ โดย อ.ดิลก อุทะนุต อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ภัยพิบัติ พร้อมด้วยกิจกรรม “กิมมิก” โชว์เปิดตัว “สึนามิโมเดล” โดยนักเรียนและครูโรงเรียนวัดสตรีมหาพฤฒาราม กิจกรรมให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมท่ามกลางภัยพิบัติ ผ่านทางเกมส์ต่างๆ อาทิ เกม “Pack it up!: เตรียมพร้อมสู้ภัยพิบัติ!: เตรียมความพร้อมอุปกรณ์ในการอยู่รอดท่ามกลางภัยพิบัติ” เป็นต้น

ดร.สมิทธ กล่าวว่า การเรียนรู้ในปัจจุบันควรบรรจุการเรียนการสอนภัยพิบัติไว้ในหลักสูตร ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสึนามิ ไฟป่า น้ำท่วม ซึ่งจะทำให้เด็กได้ค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติต่างๆ จะเป็นประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมเฝ้าระวัง และควรให้มีการสัมมนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนวตกรรมจากที่ต่างๆ ซึ่งถือเป็นการส่งความรู้จากในห้องสู่นอกห้องให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ต่างๆ ได้เรียนรู้ร่วมกันอย่างแท้จริง

ดร.สมิทธกล่าวว่า ขณะนี้เหตุการณ์สึนามิได้ผ่านมาเป็นปีที่ 7 แล้ว การดำเนินการในเรื่องของหอเตือนภัยและการป้องกันภัยต่างๆ เป็นเรื่องที่ทำแบบไฟไหม้ฟางทั้งสิ้น เพราะก่อนหน้านี้ได้มีการวางแผนที่จะดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติแต่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล เปลี่ยนแปลงคนทำงานทำให้การทำงานไม่ต่อเนื่อง ส่งผลให้ระบบเตือนภัยล้มเหลวไปด้วย อย่างกรณีที่เกิดคลื่นขนาดใหญ่ทางฝั่งอ่าวไทยเมื่อวานนี้ (25 ธ.ค.) ไม่มีการเตือนภัยใดๆ ที่จะแจ้งให้ประชาชนรับทราบ ซึ่งถือว่าโชคดีมากที่ไม่มีผู้เสียชีวิต

ส่วนกรณีที่มีการออกมาทำนายว่าจะเกิดสึนามินั้น นายสมิทธกล่าวว่า ประชาชนอย่าหลงเชื่อคำทำนายว่าจะเกิดเหตุการณ์โน่นเหตุการณ์นี้ ไม่มีใครสามารถคาดเดาได้ ที่ผ่านมาเป็นเรื่องของความบังเอิญมากกว่า

ผู้สื่อข่าวรายงานถึงบรรยากาศการท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต โดยเฉพาะบริเวณหาดป่าตอง และหาดกมลา อ.กะทู้ มีความคึกคักมากเป็นพิเศษ มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ลงมานอนอาบแดด และทำกิจกรรมต่างๆ บริเวณชายหาดเป็นจำนวนมาก

นางบังอรรัตน์ ชินะประยูร ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานภูเก็ต กล่าวว่า ปีนี้เป็นปีทองด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต และฝั่งทะเลอันดามัน เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวในตลาดหลักจากทวีปเอเชีย เช่น ประเทศจีน ออสเตรเลีย รัสเซีย เดินทางมาสมทบ กับตลาดหลัก คือ ทวีปยุโรป ทำให้มีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นเป็นพิเศษกว่าทุกปี คาดว่า เฉพาะในเทศกาลคริสต์มาส และเทศกาลปีใหม่ จะมีเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า 150 ล้านบาท

Share:

Related Post

โรงแรมสลีพวิธมี ดีไซน์โฮเทล แอท ป่าตองจัดกิจกรรมบริจาคอาหารหมาแมวบ้านพักพิงสุนัขจรจัด

โรงแรมสลีพวิธมี ดีไซน์โฮเทล แอท ป่าตองจัดกิจกรรมบริจาคอาหารหมาแมวบ้านพักพิงสุนัขจรจัด

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมาถือเป็นวันครบรอบ 5 ปี ของโรงแรมสลีพวิธมี ดีไซน์โฮเทล แอท ป่าตอง

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.