ประชุมระบบขนส่งมวลชนภูเก็ต (รถไฟฟ้ารางเบา)

ประชุมระบบขนส่งมวลชนภูเก็ต (รถไฟฟ้ารางเบา)

ประชุมเพื่อพิจารณากำหนดเส้นทางและระยะทางระบบขนส่งมวลชนภูเก็ต (รถไฟฟ้ารางเบา)
ประชุมเพื่อพิจารณากำหนดเส้นทางและระยะทางระบบขนส่งมวลชนภูเก็ต (รถไฟฟ้ารางเบา)

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจัดหวัด (POC) ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายนิสิต จันทร์ สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อพิจารณากำหนดเส้นทางและระยะทางระบบขนส่งมวลชนภูเก็ต (รถไฟฟ้ารางเบา) เพิ่มเติม โดยมี นายบุญเสริม สุวรรณรัฐภูมิ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายประสิทธิ์ โยธารักษ์ ผู้อำนวยการกองกิจการขนส่ง อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย ภาคส่วนราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

การประชุมในครั้งนี้ เพื่อรับทราบความก้าวหน้าระบบขนส่งมวลชนภูเก็ต (เส้นทางท่าอากาศยานภูเก็ตนานาชาติภูเก็ต-ห้าแยกฉลอง งบประมาณการเบื้องต้น 23,499 ล้านบาท ซึ่งจัดหวัดภูเก็ต ได้เสนอความเห็นเพิ่มเติม ควรมีทางแยกเป็น 2 เส้นทางในเฟสแรก โดย เส้นทางที่ 1 ระหว่างสนามบินนานาชาติภูเก็ต-ห้าแยกฉลอง (60 กิโลเมตร) เส้นทางที่ 2 เส้นทางระหว่างป่าตอง-อำเภอเมืองภูเก็ต (ประมาณ 18.40 กิโลเมตร) เพื่อให้การพิจารณาจัดทำเส้นรถไฟรางเบาดังกล่าวให้มีความครอบคลุมมากขึ้นทั้งเส้นทาง/ระยะทาง และจุดจอดรถ รวมทั้งตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักท่องเที่ยว ตลอดจนครอบคลุมเส้นทางรถไฟรางเบาทั้งในเขตเมืองและแหล่งท่องเที่ยว

เส้นทางระหว่างป่าตอง-อำเภอเมืองภูเก็ต (ประมาณ 18.40 กิโลเมตร)
เส้นทางระหว่างป่าตอง-อำเภอเมืองภูเก็ต (ประมาณ 18.40 กิโลเมตร)

พร้อมกันนี้ ได้แจ้งเพื่อทราบความก้าวหน้าระบบขนส่งมวลชนสายท่าอากาศยานภูเก็ต-ห้าแยกฉลอง ซึ่งมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 20 มีนาคม 2555 และ 22 ตุลาคม 2555 มอบกระทรวงคมนาคมศึกษาความเหมาะสม เพื่อเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานรองรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ทั้งอ่าวไทย-อันดามัน สนข.ได้ศึกษาโดยมีการขยายรถไฟจากอ่าวไทย เชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขัน แก้ไขปัญหาการจราจรในจังหวัดภูเก็ต ก่อให้เกิดผลดีด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชน และลดมลพิษที่เกิดจากการขนส่ง

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.