‘นายกอบต.เกาะแก้ว’ ดันงบ 58 ล้าน พัฒนาระบบประปาและการศึกษา

เกาะแก้ว
นายเกื้อเกียรติ จิตต์เกื้อ นายก อบต. เกาะแก้ว

นายเกื้อเกียรติ  จิตต์เกื้อ นายก อบต. เกาะแก้ว เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2554 ทาง อบต. เกาะแก้ว ได้ตั้งงบประมาณบริหารไว้ที่ 58 บ้านบาท ซึ่งสูงกว่าปี 2553 อยู่ 10% โดยงบประมาณจะเน้นพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ด้านประปาเป็นหลักเนื่องจากประชาชนตำบลเกาะแก้ว ยังมีปัญหา เรื่องน้ำสำหรับใช้อุปโภคบริโภค  ขณะนี้ทาง อบต. ได้รับการสนับสนุนขุมเหมืองจากภาคเอกชนให้ใช้น้ำอยู่ โดยหมู่ที่ 1,3,4,7 ตระกูล ณ ระนอง ให้การในขุมอยู่ ส่วนหมู่ที่ 2,4,5 บริษัทธนชาติก็ให้ใช้เช่นกัน

อย่างไรก็ดีในปี 2554 อบต.จะมีการขยายระบบประปาให้ครบทุกหมู่บ้านและจะมีการต่อเนื่องจากการประปา ภูมิภาคเขื่อนบางวาด เพื่อการบริหารน้ำเพียงพอต่อความต้องการ นอกจากนี้อีกเรื่องที่ทาง อบต. ให้ความสำคัญ คือ เรื่องการศึกษา โดยเฉพาะระดับขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณนี้ จะมีการพัฒนาศูนย์เด็ก และมีการจ้างครูต่างชาติ มาสอนเยาวชนในพื้นที่เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของเยาวชนซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่ง อีกเรื่องที่เป็นภารกิจหลักคือ เรื่องศาสนา ทางผู้บริหาร อบต. ให้ความสำคัญพิเศษ และให้การสนับสนุนทุกศาสนาอย่างต่อเนื่อง

นายก อบต. เกาะแก้ว กล่าวอีกว่า ในปีงบประมาณปี 2553 ถือว่าการจัดเก็บรายได้ทะลุเป้าที่วางไว้ 53 ล้านบาท ทำให้ปีงบประมาณ 2554 คิดว่าสามารถจัดเก็บได้สูงกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งภาษีจัดเก็บจากภาษีโรงเรือน ธุรกิจมารีน่า โรงแรมซึ่งเกิดขึ้นใหม่ 2 แห่งที่เกาะมะพร้าวและธุรกิจบ้านจัดสรร

อย่างไรก็ตาม นายก อบต. เกาะแก้ว กล่าวในช่วงท้ายว่า ตนเองในฐานะผู้บริหารเกาะแก้ว รู้สึกมีความห่วงใย ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ซึ่งมีการระบาดหนักในพื้นที่ ทั้งมีกลุ่มผู้ค้าจากต่างพื้นที่มาอาศัยอยู่ ปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน คงต้องฝากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยกวดขันดูแลให้จริงจังด้วย

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.