อบต.เกาะแก้ว รับรางวัลบริหารจัดการดีเด่น 2552

อบต.เกาะแก้ว โดย นายเกื้อเกียรติ  จิตต์เกื้อ และบุคลากร อบต.เกาะแก้ว เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารการจัดการที่ดี ประจำปี 2552 จาก พณฯ ท่านนายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ ในวันจันทร์ ที่ 14  ธันวาคม 2552 เวลา 14.30 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งในปี พ.ศ.2552 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว เป็นเพียงองค์การบริหารส่วนตำบลเดียวในจังหวัดภูเก็ตที่ได้รับรางวัล ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจในการบริหารขององค์กร

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.