รายงานพิเศษ: ความคืบหน้าสะพานคลองเกาะผี

รายงานพิเศษ: ความคืบหน้าสะพานคลองเกาะผี

ปัญหาการจรติดขัดบริเวณถนนศักดิเดช, ถนนเจ้าฟ้า มาจนถึงสี่แยกอาชีวะฯ เป็นปัญหาเรื้อรังมายาวนาน และชาวภูเก็ตรอคอยการจะได้ใช้สะพานข้ามคลองเกาะผีเพื่อช่วยลดระยะเวลาในการเดินทาง ซึ่งที่ผ่านมาก็พบกับอุปสรรคในการก่อสร้างและขออนุญาต วันนี้ทางทีมข่าว Phuketindex.com จึงได้ติดตาม และขอลงพื้นที่ไปตรวจสอบความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนข้ามคลองเกาะผี เพื่อนำมารายงานความก้าวหน้า หลังยืดเยื้อมากว่า 15 ปี

เมื่อเวลา 13.00 น ในวันที่ 3 เมษายน 2557 ทางทีมงานได้ลงพื้นที่ เพื่อตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างถนนยกระดับข้ามคลองเกาะผีที่บริเวณด้านหน้า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดภูเก็ต และ บริเวณเส้นทางสี่แยกอาชีวะฯ โดยมีการปิดกั้นพื้นที่ เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการฯ ขณะนี้ได้คืบหน้าไปบ้างบางส่วนแล้ว และกำลังเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามที่ระบุไว้ในสัญญาก่อสร้าง โดย บริษัทรัชตินทร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง

คืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนยก ระดับข้ามคลองเกาะผี

จากการพูดคุยกับวิศวกร ผู้ควบคุมการก่อสร้าง บริษัทรัชตินทร์ จำกัด กล่าวว่า ที่ผ่านมาสาเหตุที่ก่อสร้างได้ล่าช้า เนื่องจากติดปัญหาการขออนุญาต การรับรองผลกระทบสิ่งแวดล้อม เกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ป่าชายเลน โดยเฉพาะระบบนิเวศ ซึ่งขณะนี้ได้รับการอนุมัติการใช้ป่าชายเลนคลองเกาะผี เพื่อก่อสร้างถนนได้แล้ว จึงได้เริ่มโครงการก่อสร้างฯดังกล่าวโดยมีสัญญาในการก่อสร้าง ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2556 และจะต้องแล้วเสร็็จ 20 สิงหาคม 2558 ใช้เวลาประมาณก่อสร้างทั้งหมดประมาณ 720 วัน โดยมีงบประมาณจากกรมทางหลวงชนบท เป็นจำนวนเงินทั้งหมด 176.3 ล้านบาท

ทั้งนี้ รูปแบบของสะพานจะสร้างเป็นสะพานมีความยาว 700 เมตร แบ่งเป็นความยาวสะพาน 495 เมตร และถนนเชื่อมสะพาน (คอสะพาน) ข้างละ 123 เมตร เป็นสะพาน 4 ช่องทางจราจรไป-กลับ สูง 3 เมตร กว้าง 8.5 เมตร มีช่องว่างระหว่างสะพาน 5 เมตร เพื่อเปิดช่องให้แสงสว่างส่องไปถึงป่าชายเลน และมีทางเดินเท้าข้างละ 1.9 เมตร

ทั้งนี้ เพื่อให้การจราจรที่จะเดินทางจากซีกใต้ของเกาะ สามารถเข้าสู่เมืองจากทางทิศใต้ของเขตเทศบาลนครภูเก็ตได้โดยไม่ต้องผ่านบริเวณศูนย์กลางเมือง โดยถนนสายนี้สามารถพัฒนาเป็นถนนรอบเมืองด้านทิศใต้ในอนาคตได้ ตลอดจนรองรับการเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวหลักของเกาะภูเก็ต

คืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนยก ระดับข้ามคลองเกาะผี

ภาพบรรยากาศ โครงการสะพานคลองเกาะผี ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการลงเสาเข็ม และโครงสร้างฐานถนน

คืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนยก ระดับข้ามคลองเกาะผี

คืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนยก ระดับข้ามคลองเกาะผี

คืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนยก ระดับข้ามคลองเกาะผี

คืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนยก ระดับข้ามคลองเกาะผี

คืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนยก ระดับข้ามคลองเกาะผี

คืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนยก ระดับข้ามคลองเกาะผี

คืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนยก ระดับข้ามคลองเกาะผี

คืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนยก ระดับข้ามคลองเกาะผี

คืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนยก ระดับข้ามคลองเกาะผี

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.