พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

เมื่อเวลา 10.30 น.วันนี้ (19 ธ.ค.57) ที่โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม (จุติ-ก้อง อนุสรณ์) ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีพระราชทานความช่วยเหลือ ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือแก่ครอบครัวนางพิมาย แซ่อึ๋ง ราษฎร ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต และครอบครัวนายรัฐพล น่าขำ ราษฎร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต ซึ่งได้ทูลเก้าทูลกระหม่อมถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือ ได้รับพระราชทานความช่วยเหลือ ทุนการศึกษาต่อเนื่องทุนสนับสนุนการดำรงชีพ การประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม และสิ่งของพระราชทาน

จากนั้น องคมนตรี พร้อมด้วยผู้แทนสำนักราชเลขาธิการ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ได้ร่วมมอบถุงยังชีพพระราชทาน ซึ่งบรรจุเครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็น จำนวน 600 ถุง ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ทุพพลภาพ และราษฎรในพื้นที่ อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

ต่อจากนั้น องคมนตรี ได้มอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระฉายาลักษณ์ หนังสือเกี่ยวกับพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ และอุปกรณ์กีฬาแก่ผู้แทนสถานศึกษา จำนวน 5 แห่ง มอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระฉายาลักษณ์ และหนังสือที่ระลึกแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และนายอำเภอถลาง มอบของที่ระลึกแก่ผู้แทนหน่วยงานราชการ และเอกชนส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ จำนวน 7 แห่ง และมอบของที่ระลึกแก่ผู้แทนหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนความช่วยเหลือ จำนวน 8 รายและก่อนที่จะเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร องคมนตรี ได้เยี่ยมราษฎรในพื้นที่ และเยี่ยมชมการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่โรงพยาบาลรามาธิบดี สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานตรวจการแผ่นดิน และหน่วยงานจังหวัดภูเก็ต ที่ได้มาร่วมให้บริการด้านกฎหมายและให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ พร้อมมอบประกาศนียบัตรด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่สถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.