รายงานพิเศษ : โครงการทางพิเศษสายกะทู้ – ป่าตอง

รายงานพิเศษ : โครงการทางพิเศษสายกะทู้ – ป่าตอง

โครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรและลดการเกิดอุบัติเหตุบนทางหลวงที่เชื่อมพื้นที่ด้านตะวันออกของเกาะภูเก็ตสู่หาดป่าตอง ซึ่งปัจจุบันการเดินทางจากตัวเองภูเก็ตไปสู่หาดป่าตองจะใช้เส้นทางแยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ตอนทางเลี่ยงเมือง) เป็นระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร จนถึงอำเภอกะทู้ แล้วต่อด้วยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4029 อีก 5 กิโลเมตรจนถึงหาดป่าตอง โดยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4029 เป็นถนนสายหลักที่เชื่อมพื้นที่ด้านตะวันออกของเกาะภูเก็ตสู่หาดป่าตอง สภาพเป็นทางหลวงขนาด 2 ช่องจาจร มีเขตทางแคบ เส้นทางมีความคดเคี้ยวและลาดชัน

รูปแบบของโครงการ เป็นทางยกระดับและอุโมงค์ขนาด 6 ช่องจราจร (3ช่องทางจราจรต่อทิศทาง) โดยแบ่งเป็นช่องทางสำหรับรถยนต์ 2 ช่องทางจราจรต่อทิศทาง มีความกว้างช่องจราจรละ 3.50 เมตร มีไหล่ทางด้านขวากว้าง 0.50 เมตร และไหล่ทางด้านซ้ายกว้าง 2.50 เมตร และรถจักรยานยนต์ 1 ช่องทางจราจรต่อทิศทาง มีความกว้างจรจรละ 3.00 เมตร ไหล่ทางด้านซ้ายและขวากว้างช่องละ 0.50 เมตร โดยมีกำแพงคอนกรีต แบ่งแยกช่องทางสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ตลอดเส้นทาง

โครงการทางพิเศษสายกะทู้ - ป่าตอง
แนวเส้นทาง

รูปแบบอุโมงค์ เป็นอุโมงค์คู่ ขนาด 3 ช่องทางจราจรต่อทิศทาง โดยแต่ละอุโมงค์มีความกว้างภายใจ 16.60 เมตร แบ่งเป็นช่องทางสำหรับรถยนต์ 2 ช่องทางจราจร กว้างช่องละ 3.50 เมตร มีไหล่ทางด้านขวากว้าง 0.50 เมตร มีไหล่ทางด้านซ้ายกว้าง 2.50 เมตร และช่องทางสำหรับรถจักรยานยนต์กว้าง 3.00 เมตร มีไหล่ทางซ้ายและขวากว้าง 0.50 เมตร มีราวกันชนคอนกรีตเพื่อแบ่งแยกช่องทางสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์เพื่อความปลอดภัยในการจราจร มีทางเท้ากว้างข้างละ 1 เมตร เพื่อซ่อมบำรุงและกรณีฉุกเฉิน

โครงการทางพิเศษสายกะทู้ - ป่าตอง
รูปแบบอุโมงค์

ระบบความปลอดภัยภายในอุโมงค์ ได้แก่ ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง, ระบบโทรศัพท์ฉุกเฉิน, ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด , ระบบป้ายแสดงข้อความ และระบบป้ายแสดงเครื่องหมาย , ระบบสัญญานแจ้งเหตุเพลิงไหม้และระบบดับเพลิง , ระบบระบายอากาศ , ระบบกระจายเสียงในอุโมงค์ , ระบบระบายน้ำ , ทางออกฉุกเฉิน

โครงการทางพิเศษสายกะทู้ - ป่าตอง
ระบบระบายอากาศภายในอุโมงค์

รูปแบบด่านเก็บค่าผ่านทาง ระบบเก็บค่าผ่านทางเป็นระบบเปิดโดยมีด่านเก็บค่าผ่านทางอยู่ฝั่งกะทู้บริเวณใกล้จุดสิ้นสุดโครงการ ซึ่งแต่ละทิศทางจะมีช่องเก็บค่าผ่านทางสำหรับรถจักรยานยนต์ 3 ช่องจราจร รถยนต์ 5 ช่องจราจร และรถบรรทุก 1 ช่องจราจร

ระบบเก็บค่าผ่านทาง ค่าผ่านทางโครงการเป็นระบบเก็บเงินสดและระบบเก็บเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีอัตราค่าผ่านทางตามประเภทรถ อัตราค่าผ่านทางต่อเที่ยวรถจักรยานยนต์ 10 บาท รถ4ล้อ 20 บาท รถ 6-10 ล้อ 40 บาท และรถมากกว่า 10ล้อ 60 บาท

โครงการทางพิเศษสายกะทู้ - ป่าตอง
ด่านเก็บค่าผ่านทาง

รูปแบบอาคารศูนย์ควบคุม อาคารศูนย์ควบคุมจะตั้งอยู่บริเวณฝั่งกะทู้ ด้านข้างด่านเก็บค่าผ่านทางฝั่งที่มุ่งหน้าไปยังหาดป่าตอง เป็นลักษณะอาคารสูง 3 ชั้น พร้อมหอสังเกตุการณ์ สูงไม่เกิน 12 เมตร มีรูปแบบทันสมัยด้วยวัสดุกระจกและอลูมิเนียม

รูปแบบทางแยกต่างระดับ ทางแยกต่างระดับของโครงการมี 2 จุด คือ บริเวณจุดเริ่มต้นโครงการที่จุดตัดถนนตามผังเมืองรวมสาย ก. และบริเวณจุดสิ้นสุดโครงการที่จุดตัดทางหลวงหมายเลข 4029

  • ทางแยกต่างระดับบริเวณจุดเริ่มต้นโครงการที่จุดตัดถนนตามผังเมืองรวมสาย ก. เป็นทางแยกต่างระดับที่สามารถรองรับการจราจรได้ทุกทิศทาง
  • ทางแยกต่างระดับบริเวณจุดสิ้นสุดโครงการ ที่จุดตัดทางหลวงหมายเลข 4029 มีทางขึ้นสำหรับรถที่มาจากอำเภอเมืองภูเก็ตเลี้ยวซ้ายเข้าทางพิเศษและอีก 2 ทิศทางออกจากทางพิเศษ คือ เลี้ยวซ้ายไปหาดป่าตองและเลี้ยวขวาไปอำเภอเมืองภูเก็ต
โครงการทางพิเศษสายกะทู้ - ป่าตอง
ทางแยกต่างระดับบริเวณจุดเริ่มต้นโครงการ
โครงการทางพิเศษสายกะทู้ - ป่าตอง
ทางแยกต่างระดับบริเวณจุดสิ้นสุดโครงการ

มูลค่าโครงการ ประกอบด้วยค่าก่อสร้าง อาทิ งานสะพาน งานอุโมงค์ งานถนน รวม 6,300 ล้านบาท ค่าเวนคืนที่ดินและชดชเยสิ่งปลูกสร้าง 2,200 ล้านบาท ค่าที่ปรึกษาควบคุมงาน 230 ล้านบาท รวมเป็นมูลค่าโครงการประมาณ 8,730 ล้านบาท

แผนการดำเนินงาน แผนการดำเนินงาน ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด และจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างในปี 2560 ใช้เวลา 48 เดือน คาดว่าแล้วเสร็จให้บริการในปี 2564 ทั้งนี้ ต้องรอสำรวจความคิดเห็นจากประชาชนอีกครั้ง และอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

โครงการทางพิเศษสายกะทู้ - ป่าตอง
แผนการดำเนินโครงการ

ข้อมูลจาก การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

Related Post

เช็คลิสต์ชิลๆ เข้าภูเก็ต หลังเปิดประเทศ 1 พ.ย. เดินตัวปลิวเที่ยวสบาย

เช็คลิสต์ชิลๆ เข้าภูเก็ต หลังเปิดประเทศ 1 พ.ย. เดินตัวปลิวเที่ยวสบาย

เปิดประเทศตั้งแต่ 1 พ.ย. ที่ผ่านมา เพื่อนทั้งไทยทั้งเทศทั่วโลก ถามกันมาแน่น อยากจะบินลัดฟ้ามาภูเก็ต จัดทริปล่องเรือ ดำน้ำ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.