กกต.ภูเก็ต เผยเลือกตั้งนายกเทศบาลกะรนแข่งขันสูง

กกต.ภูเก็ต เผยเลือกตั้งนายกเทศบาลกะรนแข่งขันสูง

นายกิติพงษ์ เที่ยงคุณากฤต ผู้อำนวยการการเลือกตั้งจังหวัดภูเก็ต กล่าวถึงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต ซึ่งจะมีการเลือกตั้งขึ้นในวันที่ 15 ก.ค.2555 ระหว่างเวลา 08.00-15.00 น. ว่า สำหรับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกะรน ครั้งนี้มีแนวโน้มการแข่งขันรุนแรง เนื่องจากมีผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งถึง 2 ทีม ซึ่งแตกต่างจากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านๆ มา ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต หรือการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลนครภูเก็ตที่การแข่งขันไม่รุนแรง อย่างไรก็ตาม เพื่อสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในการเลือกตั้งครั้งนี้ ทางกกต.จังหวัดภูเก็ตร่วมกับเทศบาลตำบลกะรนได้จัดให้มีพิธีสมานฉันท์ไปแล้ว ซึ่งเชิญผู้สมัครจากทั้ง 2 ทีมเข้าร่วม เพื่อกล่าวคำปฏิญาณตนไม่ซื้อสิทธิขายเสียง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้สมัครเป็นอย่างดี

โดยในส่วนของผู้สมัครนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลกะรนนั้น มีผู้สมัคร 2 คน ประกอบด้วยนายณรงค์ นาทัง หัวหน้ากลุ่มประชาร่วมใจ หมายเลข 1 และ นายทวี ทองแช่ม อดีตนายกเทศมนตรีตำบลกะรน หัวหน้ากลุ่มท้องถิ่นก้าวหน้า หมายเลข 2 ในขณะที่ผู้สมัครสมาชิกสภาฯ เขตเลือกตั้งเขตที่ 1 ผู้สมัครจากกลุ่มประชาร่วมใจ ได้หมายเลข 1-6 ส่วนกลุ่มท้องถิ่นก้าวหน้า ได้หมายเลข 7-12 และนายประทุม ยอดแก้ว ผู้สมัครอิสระ ได้หมายเลข 13 ส่วนเขตเลือกตั้งที่ 2 ผู้สมัครจากกลุ่มประชาร่วมใจได้หมายเลข 1-6 ส่วนกลุ่มท้องถิ่นก้าวหน้า ได้หมายเลข 7-12

นายกิติพงษ์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ยังไม่มีการร้องเรียนเรื่องของการทำผิดกฎหมายเลือกตั้งเข้ามาแต่อย่างใด แต่ยอมรับว่า การเลือกตั้งครั้งนี้ในส่วนของเทศบาลตำบลกะรนมีการแข่งขันสูง ส่วนการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลนครภูเก็ต และสมาชิกสภาเทศบาลนครภูเก็ต ซึ่งเลือกตั้งไปเมื่อวันที่ 16 มิ.ย.2555 คาดว่าจะสามารถรับรองผลการเลือกตั้งได้ภายในเดือนนี้ ซึ่งขณะนี้ กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการ โดยผลการเลือกตั้งปรากฏว่า นางสาวใจ สุวรรณศุภพนา สังกัดกลุ่มคนหนุ่ม ได้รับการเลือกตั้งด้วยคะแนน 11,477 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 25.27 ของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของจังหวัดภูเก็ตนั้น ภายในปีนี้จะมีการรับสมัคร และเลือกตั้งในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกหลายแห่ง ทั้งเทศบาลเมืองป่าตอง อ.กะทู้ เทศบาลเมืองกะทู้ อบต.ป่าคลอก และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.