แก้ปัญหาเจ็ทสกีภูเก็ตได้ข้อสรุปแล้ว-คุมจำนวน-ทำประกันภัย

พล.ร.ต.อมรโชติ สุจิรัตน์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รม น.) จังหวัดภูเก็ต ในฐานะประธานคณะทำงานจัดทำประกันภัยให้เจ็ทสกี ประชุมหน่วยงานรัฐและเอกชน รวมถึงตัวแทนบริษัทประกันภัยและผู้ประกอบการเจ็ทสกีทั้ง 5 หาด ในจังหวัดภูเก็ต วันนี้ (23 ก.ย.) ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต เพื่อแก้ปัญหาธุรกิจเจ็ทสกีและเงื่อนไขการทำประกันภัย โดยที่ประชุมสรุปว่าให้เจ็ทสกีที่จดทะเบียนไว้กับทางขนส่งทางน้ำและพาณิชย์ นาวีจังหวัดภูเก็ตทั้งหมด 219 ลำ ให้บริการได้เท่านั้น ที่เหลือห้ามนำมาบริการเด็ดขาด ส่วนการทำประกันภัยนั้นทุกฝ่ายเห็นร่วมกันที่จะทำประกันภัยตัวเรือ เครื่องยนต์เรือ และอุปกรณ์ส่วนประกอบเสียหายเฉพาะกรณีที่นักท่องเที่ยวเช่าให้บริการเท่า นั้น

โดยบริษัทประกันภัยจะไม่รับผิดชอบกรณีการขนย้ายหรือลูกเรือนำเรือลงไปวิ่ง โฉบเฉี่ยวโชว์นักท่องเที่ยว เรือไฟไหม้หรือสูญหายอย่างไรก็ดี ในรอบ 1 ปี สามารถเรียกค่าชดเชยสินไหมได้ไม่เกิน 6 ครั้งต่อปี และการชดเชยสินไหม 1,500 บาท แรก ผู้ประกอบการ (ผู้เช่า) เป็นผู้รับผิดชอบ ส่วนเกินเป็นหน้าที่ของบริษัทประกันภัยเป็นผู้ชดเชย ทั้งนี้ เพื่อให้นักท่องเที่ยวระมัดระวังการใช้บริการมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังเห็นร่วมกันที่จะทำประกันภัยผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร และบุคคลที่ 3 กรณีเกิดอุบัติเหตุจะคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลวงเงินสูงสุดครั้งละไม่เกิน 100,000 บาท กรณีเสียชีวิตไม่เกิน 100,000 บาท โดยบริษัทประกันภัยสามารถยื่นซองประมูลได้วันที่ 8 ตุลาคมนี้ ที่ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต และจะเปิดซองวันที่ 9 ตุลาคม

Share:

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.