ภูเก็ตพร้อมจัดสองงานยิ่งใหญ่ระดับภูมิภาค ซอฟต์แวร์พาร์คฟอรัมและไอทีสถาปนิก

นายแพทย์ก้องเกียรติ  เกษเพ็ชร์ ผู้อำนวยการเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภูเก็ต เปิดเผยว่า  ตาม ที่รัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญและผลักดันให้เกิดขึ้นให้กลายเป็นเมืองที่มี การพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยี โดยเฉพาะในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และซอฟต์แวร์ ควบคู่ไปกับธุรกิจการท่องเที่ยว เพื่อเป็นการนำเทคโนโลยีมาบูรณาการประสมประสานกันอย่างกลมกลืนกับการท่อง เที่ยว  ทำให้ประเทศต่างๆ ทั่วโลกให้ความสนใจที่จะเข้ามาลงทุนพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในประเทศไทย โครงการ The Asia Oceania Regional Software Park Forum 2009 และ IT Architect Regional Conference Thailand 2009 ที่จัดที่ภูเก็ตครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งแผนที่จะทำให้เป้าหมาย National Flagship Project เพื่อให้เป็นศูนย์กลางด้านซอฟต์แวร์ของโลก

“โดยเฉพาะการส่งเสริมให้นักลงทุนด้านซอฟต์แวร์ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาลงทุนใน จ.ภูเก็ตมากขึ้น จากปัจจุบันที่เรามีอยู่ 8 บริษัท เราได้ตั้งเป้าไว้ว่าภายในปี 2010 เราจะขยายให้ได้ 15 บริษัท ทางเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภูเก็ตได้คำนึงถึงสภาพแวดล้อมเป็นหลักโดยเน้น Green Standard เป็นหลัก ผมขอให้ทุกท่านช่วยกันสนับสนุนให้ภูเก็ตได้เป็นเมือง Phuket ICT Innovation Paradise เพื่อทัดเทียมกับต่างชาติและเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ให้กับบุคลากรทั้งในประเทศและต่างประเทศ” นายแพทย์ก้องเกียรติ กล่าว

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.