ภูเก็ตอันดามันฮาลาล เพื่อการท่องเที่ยวปี 2558

ภูเก็ตอันดามันฮาลาล เพื่อการท่องเที่ยวปี 2558

อบจ.ภูเก็ต แถลงข่าวจัดงาน “ภูเก็ตอันดามันฮาลาล เพื่อการท่องเที่ยวปี 2558”
อบจ.ภูเก็ต แถลงข่าวจัดงาน “ภูเก็ตอันดามันฮาลาล เพื่อการท่องเที่ยวปี 2558”

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 เวลา 15.00 น. ที่โรงแรมภูเก็ตเกรซแลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต นายสรธรรม จินดา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ ปลัดจังหวัดภูเก็ต นายสมชาย เจ๊ะวัง ผู้แทนสำนักจุฬาราชมนตรี นายสมาน อาดัม รองเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และนายสันติ เกาะกาวี รองประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต ร่วมการแถลงข่าวจัดงาน “ภูเก็ตอันดามันฮาลาล เพื่อการท่องเที่ยว ปี 2558” โดยมี นายจีระศักดิ์ ท่อทิพย์ ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต กลุ่มสตรีมุสลิม อบจ.ภูเก็ต ตลอดจนสื่อมวลชน และผู้มีเกียรติ เข้าร่วม

นายสรธรรม จินดา รองนายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต สำนักจุฬาราชมนตรี และคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้ร่วมกันจัดงานภูเก็ตอันดามันฮาลาล เพื่อการท่องเที่ยว ติดต่อกันเป็นปีที่ 7 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้ ทางรัฐบาลได้กำหนดให้เป็นปีแห่งการท่องเที่ยววิถีไทย ทางคณะผู้จัดงานได้จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับทางรัฐบาล โดยการจัดงานจะแบ่งกิจกรรมเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การสัมมนาทางวิชาการภายใต้หัวข้อ “ภูเก็ตอันดามันฮาลาล เพื่อการท่องเที่ยว “วิถีไทยมุสลิม” ปี 2558” (Phuket Andaman Halal 2015) “Muslim Friendly Destination” ในวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมภูเก็ตเกรซแลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ป่าตอง ซึ่งในวันที่ 27 จะเป็นการเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนาจากต่างประเทศ คณะทูตานุทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย ตัวแทนองค์กรต่างๆ ที่เข้าร่วมกว่า 120 ท่าน ในวันที่ 28 จะเป็นการสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ โดยในปีนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน ปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ วิถีไทยมุสลิมแห่งอันดามัน : เส้นทางท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวมุสลิม นอกจากนี้ ยังมีการเสวนาจากบริษัทวิจัยและที่ปรึกษาด้านการท่องเที่ยวฮาลาล และบริษัทจัดด้านประเทศที่มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวฮาลาลจากสหรัฐอเมริกา และสิงคโปร์ และในวันที่ 29 คณะผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้เดินทางท่องเที่ยวชุมชนกมลา และเกาะปันหยี อ่าวพังงา

สำหรับกิจกรรมในส่วนที่ 2 เป็นการจัดงานภูเก็ตอันดามันฮาลาลเอ็กซ์โป 2015 จัดในระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2558 ณ ม.2 สนามหลังโลตัสเชิงทะเล (อ่าวบางเทา) ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง ซึ่งจะมีการแสดงการสาธิตวิถีการดำเนินชีวิตแบบวิถีมุสลิม การแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยมุสลิม ประกอบด้วย ร้านอาหารมุสลิม 4 ภาค และอาหารฮาลาลอีกกว่า 120 ร้าน สินค้า OTOP ระดับ 5 ดาว เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย การแสดงของเยาวชน อีกทั้งการเปิดใจคุณนุ๊ก สุทธิดา ที่สนใจมาเข้ารับอิสลามและโต ซิลลี่ฟูล อดีตนักร้อง ทั้งนี้ จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงมาร่วมงานโดยทั่วกัน”

ด้าน นายสมชาย เจ๊ะวัง ผู้แทนสำนักจุฬาราชมนตรี กล่าวว่า “สำนักจุฬาราชมนตรีได้ร่วมจัดงาน “ภูเก็ตอันดามันฮาลาล เพื่อการท่องเที่ยว” มาอย่างต่อเนื่อง และเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่จะร่วมกันพัฒนา และส่งเสริมพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ ของสังคมมุสลิม การที่ อบจ.ภูเก็ต ได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นถือเป็นโครงการที่ดีที่มีส่วนส่งเสริมการท่องเที่ยว และช่วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฮาลาลตอบสนองนโยบายของรัฐบาล และส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลการท่องเที่ยวแบบฮาลาล ให้นานาชาติได้รับทราบว่าทางประเทศไทยก็มีมุสลิมและธุรกิจด้านฮาลาลในมิติต่างๆ โดยเฉพาะการท่องเที่ยวในกลุ่มอาเซียนประชากรกว่า 600 ล้านคน ในจำนวนนี้มีมุสลิมกว่าครึ่ง และในกลุ่มตะวันออกกลางในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาประเทศไทยหลายล้านคน การจัดโครงการนี้จึงเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่กลุ่มนักท่องเที่ยวมุสลิมจากทั่วทุกมุมโลก และหากมีการเผยแพร่ข่าวสารกันอย่างกว้างขวางก็จะเป็นประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวของประเทศและส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของชาติอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ทางสำนักจุฬาราชมนตรี ยินดีที่ร่วมกันในการจัดงานครั้งนี้ให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อจังหวัดภูเก็ตและประเทศไทยของเรา ซึ่งต้องขอขอบคุณทุกๆ หน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการจัดงานครั้งนี้”

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.853556214719374.1073741973.136367659771570]

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.