พ่อเมืองภูเก็ตคนใหม่สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ก่อนเข้าปฏิบัติงานวันแรก

พ่อเมืองภูเก็ตคนใหม่สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ก่อนเข้าปฏิบัติงานวันแรก

พ่อเมืองภูเก็ตคนใหม่สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นสิริมงคลก่อนเข้าปฏิบติงานวันแรก
พ่อเมืองภูเก็ตคนใหม่สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นสิริมงคลก่อนเข้าปฏิบัติงานวันแรก

เมื่อเวลา 07.00 น. วันนี้  (1 ตุลาคม 2558) ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายจำเริญ  ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนางวาสนา  ทิพญพงศ์ธาดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต ได้เดินทางเข้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นวันแรก ก่อนเข้าไหว้สักการะศาลพระภูมิประจำจวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต โดยมี ดร.ประเจียด  อักษรธรรมกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายขจรเกียรติ  รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครภูเก็ต แสดงกลองยาวและรำ ต้อนรับ

ต่อจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้เดินทางมาสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 ที่หน้าศาลากลางจังหวัดภูเก็ตและได้เดินทางไปนมัสการเจ้าอาวาสวัดเจริญสมณกิจ (วัดหลังศาล) หลังจากนั้นได้เดินทางไปสักการะศาลพ่อตาโต๊ะแซ๊ะ เพื่อเป็นสิริมงคลก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นวันแรก

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.