นายกฯราไวย์ ร่วมสัมมนาให้ความรู้และรับฟังความเห็นด้านอาหารเกษตรปลอดภัย

นายกฯราไวย์ ร่วมสัมมนาให้ความรู้และรับฟังความเห็นด้านอาหารเกษตรปลอดภัย

605A1002

นายกฯราไวย์ ร่วมงานสัมมนาให้ความรู้และรับฟังความเห็นกระบวนการผลิต การตลาด สู่ผู้บริโภค ด้านอาหารเกษตรปลอดภัย เพื่อประชาชนชาวภูเก็ตและนักท่องเที่ยว ที่ห้องจามจุรี โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการ สัมมนาให้ความรู้และรับฟังความเห็นกระบวนการผลิต การตลาดสู่ผู้บริโภค ด้านอาหารเกษตรปลอดภัย จังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2559 ซึ่งจังหวัดภูเก็ต สภาเกษตรกรแห่งชาติ สภาเกษตรกรจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับพลังประชารัฐ จัดขึ้น โดยมี นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ร่วมอภิปราย และมีผู้แทนจากองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคเกษตรกร และประชาชนทั่วไปในจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมสัมมนา

605A0936 605A0994

สำหรับการจัดสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อให้เป็นเวทีอภิปรายและรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อนำไปประกอบการจัดทำคู่มือมาตรฐานอาหารปลอดภัย รวมทั้งเพื่อกระตุ้นและสร้างภาคีเครือข่ายให้เกิดความเข้มแข็ง ให้เข้าใจในการเลือกซื้อผลผลิตที่ปลอดภัยและตระหนักถึงการเฝ้าระวังตนเองจากการบริโภคอาหารที่ไม่ปลอดภัย

นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ ให้ความเห็นว่า เรื่องการทำเครือข่าย อาหารปลอดภัย อาจะจะไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ยากจนเกิดไป เนื่องจากภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยว วัตถุดิบที่นำมาผลิตอาหารส่วนใหญ่ต้องนำเข้ามาจากต่างพื้นที่ จึงไม่อาจแน่ใจได้ว่ามีความปลอดภัยอย่างเพียงพอหรือไม่ รัฐต้องไปควบคุมให้เกิดความปลอดภัยตั้งแต่แหล่งผลิต ส่วนในขั้นตอนการประกอบอาหารก็ต้องดำเนินการตรวจสอบ ควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านสาธารณสุขด้วย

“สำหรับพื้นที่ราไวย์ บางครอบครัว รวมทั้งที่บ้านผมเอง ยังคงปลูกพืชผักสวนครัวไว้ประกอบอาหารกันเอง ซึ่งในส่วนนี้ผมว่ามีความปลอดภัยกว่าวัตถุดิบที่เราไม่รู้ที่ไปที่มา” นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ กล่าว

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.