ทต.ราไวย์อบรม ”หลักสูตรการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่”#1 ปี 2559

ทต.ราไวย์อบรม ”หลักสูตรการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่”#1 ปี 2559

605A1105

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 59 เวลา 10.00น. ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายธีรพงษ์ เถาว์แดง รองนายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ เป็นประธานในการฝึกอบรม พร้อมด้วยนายภัทรพล ประทีป ณ ถลาง รองปลัดเทศบาลตำบลราไวย์ สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการพนักงานเทศบาลและอพปร. เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวอบจ.ภูเก็ตเข้าร่วม

605A1069

นายธีรพงษ์ เถาว์แดง รองนายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ กล่าวว่า ปันจจุบันการติดตต่อสื่อสารด้วยเครื่องวิทยุคมนาคม ในหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น นับวันยิ่งจะทวีความสำคัญและมีบทบาทเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการติดต่อสื่อสารรูปแบบหนึ่งที่ง่ายสะดวก รวดเร็ว และประหยัดกว่ารูปแบบอื่นๆ อย่างไรก็ตามการติดต่อสื่อสารทางวิทยุคมนาคมจะมีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดได้นั้น ผู้ครอบครองถือและใช้วิทยุคมนาคมจำเป็นต้องผ่านการฝึกอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนหลักการใช้เครื่องวิทยุและวินัยรวมถึงมารายาทในการติดต่อสื่อสารอีกด้วย

605A1065 605A1082 605A1097

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.