อบจ.ภูเก็ต เข้าอวยพรปีใหม่ ผู้ว่าฯ จ.ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต เข้าอวยพรปีใหม่ ผู้ว่าฯ จ.ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต เข้าอวยพรปีใหม่ ผู้ว่าฯ จ.ภูเก็ต

ที่ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการ อบจ.ภูเก็ต ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต เข้าอวยพรปีใหม่ 2559 นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย ดร.ประเจียด อักษรธรรมกุล, นายโชคดี อมรวัฒน์, นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ ปลัดจังหวัดภูเก็ต และนายสาธิต กลิ่นภักดี ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต เข้าอวยพรปีใหม่ ผู้ว่าฯ จ.ภูเก็ต ที่ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจัง...

Posted by Phuket Journal on Tuesday, December 29, 2015

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.