ทต.ฉลอง เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกถึง พระปิยมหาราช

ทต.ฉลอง เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกถึง พระปิยมหาราช

เทศบาลตำบลฉลอง  เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณ ของ “พระปิยมหาราช”
เทศบาลตำบลฉลอง เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณ ของ “พระปิยมหาราช”

23 ตุลาคม 58 เวลา 8.30 น. ที่บริเวณมณฑลพิธี พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต  เทศบาลตำบลฉลองร่วมพิธีถวายพวงมาลา สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5)   นาย สำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง นางสมใจ ทองสมบัติ ปลัดเทศบาลตำบลฉลอง สภาเทศบาลตำบลฉลอง และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลฉลอง  โดยมี นายจำเริญ  ทิพญพงค์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีถวายพวงมาลา เนื่องในโอกาศวันปิยมหาราช มีข้าราชการพลเรือน ข้าราชการตุลาการ ทหาร ตำรวจ อัยการ คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตลอดจนพ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และพสกนิกรชาวภูเก็ตทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมในพิธีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจ ยังความร่มเย็นเป็นสุข ให้บังเกิดแก่บรรดาอาณาประชาราษฎร์สืบปัจจุบัน

ภายหลังเสร็จพิธี นายจำเริญ ร่วมกับ นางพรพินิจ พัฒนสุวรรณา นายกสมาคมศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาจังหวัดภูเก็ต และคณะ ร่วมมอบทุนการศึกษาโครงการทุนวันปิยมหาราช ประจำปี 2558 ของสมาคมศิษย์เก่าจุฬาฯ ให้กับเยาวชนในจังหวัดภูเก็ต ที่กำลังศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 4 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันสำคัญดังกล่าว

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.