ทต.ราไวย์ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

ทต.ราไวย์ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

605A4638

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00น. ณ อาคารประชุมหนองน้ำในหาน ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นาย อรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายพิสิษฐ์ ปภากิจยศพัฒน์ นาย ธีรพงษ์ เถาว์แดง รองนายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ สมาชิกเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้าน และ อพปร. เข้าร่วมในการอบรมครั้งนี้

605A4601 605A4621

นาย อรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ กล่าวว่า โครงการฝึกอบรมหลักสูตรทบทวนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อพปร.) เทศบาลตำบลราไวย์ครั้งนี้ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนนั้น ถือเป็นบุคลากรที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการช่วยเหลือหน่วยงานราชการเมื่อเกิดเหตุหรือเกิดภัยต่างๆ และอาสาสมัครที่เข้ารับการฝึกอบรมทบทวนในครั้งนี้ถือเป็นบุคคลที่สมควรยกย่องและชมเชยเพราะอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมัน เสียสละและจะต้องมีการฝึกอบรมเพื่อศักยภาพให้กับตนเองอยู่เสมอ นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์กล่าว

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.