รองผู้ว่าฯภูเก็ตและนายกเทศมนตรีวิชิต เยี่ยมเยียนมัสยิดกียามุดดีน

รองผู้ว่าฯภูเก็ตและนายกเทศมนตรีวิชิต เยี่ยมเยียนมัสยิดกียามุดดีน

8V1A2939 8V1A3012

เวลา 18.45 น. ที่มัสยิดกียามุดดีน บ้านบ่อแร่ หมู่ที่ 6 ตำบลวิชิต ดร.ประเจียด อักษรธรรมกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดภูเก็ต ได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมในช่วงเดือนรอมฎอนพร้อมมอบสิ่งของเพื่อเป็นกำลังใจแก่พี่น้องชาวมุสลิมที่ อยู่ในช่วงเดือนละศีลอด ทั้งนี้ในช่วงหนึ่งเดือนของการถือศีลอดในช่วงเดือนรอมฎอน ถือเป็นการฝึกฝนร่างกายจิตใจให้มีความ หนักแน่น อดทน ละเว้นการทำความชั่ว ทั้งในด้านร่างกายและจิตใจของพี่น้องชาวมุสลิม

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.