ผู้ว่าฯภูเก็ตและนายกเทศมนตรีราไวย์เยี่ยมเยียนมัสยิดนูร่นอีบาดะห์

ผู้ว่าฯภูเก็ตและนายกเทศมนตรีราไวย์เยี่ยมเยียนมัสยิดนูร่นอีบาดะห์

605A4462

เมื่อเวลา 18.00 . วันที่ 14 มิถุนายน ที่ผ่านมา ที่มัสยิดนูร่นอีบาดะห์ บ้านไสยวนหมู่ 1 ตำบลราไวย์ นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์และสมาชิกสภา ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดภูเก็ต ได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมในช่วงเดือนรอมฎอนพร้อมมอบสิ่งของเพื่อเป็นกำลังใจแก่พี่น้องชาวมุสลิมที่ อยู่ในช่วงเดือนละศีลอด ทั้งนี้ในช่วงหนึ่งเดือนของการถือศีลอดในช่วงเดือนรอมฎอน ถือเป็นการฝึกฝนร่างกายจิตใจให้มีความ หนักแน่น อดทน ละเว้นการทำความชั่ว ทั้งในด้านร่างกายและจิตใจของพี่น้องชาวมุสลิม

605A4475 605A4480

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.