ทต.ราไวย์มอบเงิน อินทผาลัม และน้ำดื่มเพื่อสนับสนุนมัสยิดในราไวย์

ทต.ราไวย์มอบเงิน อินทผาลัม และน้ำดื่มเพื่อสนับสนุนมัสยิดในราไวย์

605A1379

ที่มัสยิดนูร่นอิบาดะห์ (บ้านไสยวน) เทศบาลตำบลราไวย์ จัดโครงการเทศบาลตำบลราไวย์ร่วมต้อนรับ สู่เดือนรอมฏอนอันประเสริฐ ประจำปีฮิจญเราะห์ศักราช 1437 โดยมีนายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ พร้อมด้วยนายธีรพงษ์ เถาว์แดง รองนายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมมอบน้ำดื่ม อิทผาลัม และเงินสนับสนุนให้แก่มัสยิดในเขตเทศบาลตำบลราไวย์ ซึ่งมีโต๊ะอิหม่ามของแต่ละมัสยิดเป็นผู้รับมอบ

605A1397 605A1386

นายอรุณ เปิดเผยว่า เทศบาลตำบลราไวย์ ได้มีการจัดโครงการเทศบาลตำบลราไวย์ร่วมต้อนรับ สู่เดือนรอมฏอนอันประเสริฐ ประจำปีฮิจญเราะห์ศักราช 1437 ซึ่งเป็นเดือนแห่งประเสริฐ ที่พี่น้องชาวมุสลิมจะได้ถือศีล เทศบาลจึงได้สนับสนุนน้ำดื่ม 400 โหล อินทผาลัม 50 กล่อง และเงินสนับสนุนให้แก่ มัสยิดบ้านใสยวน หมู่ 7, มัสยิดบ้านบางคณฑี หมู่ 4 ,มัสยิดบาลาย หมู่ 4, มัสยิดบาลาย หมู่ 5 มัสยิดบ้านบางคณฑี หมู่ 5 และมัสยิดบ้านเกาะโหลน หมู่ 3 รวมทั้งหมด 130,000 บาท เพื่อใช้ในการถือศีลอดของพี่น้องมุสลิม

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.