คณะอนุกรรมการอัตราค่าจ้างขั้นต่ำภูเก็ต มีมติเห็นชอบปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 1 กันยายน 2552 นายวรพจน์ รัฐสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 3/2552 มีคณะอนุกรรมการขั้นต่ำ จ.จากภาครัฐ ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และฝ่ายลูกจ้าง เข้าร่วมประชุม ซึ่งวาระการประชุมที่สำคัญมีการพิจารณาเสนอแนะอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2553 โดยพิจารณาจากข้อมูลด้านความจำเป็นในการครองชีพของลูกจ้าง ข้อมูลด้านความสามารถในการจ่ายของนายจ้าง และข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของจังหวัดภูเก็ต

ทั้งนี้การประชุมดังกล่าวสืบเนื่องจาก การประชุมฯ ครั้ง 2/2552 เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.ที่ผ่านมา ทางคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบให้ปรับค่าจ้างขั้นต่ำจาก 197 บาท เป็น 206 บาท แต่โดยสภาพเศรษฐกิจเมื่อ 4 เดือนที่ผ่านมา ทำให้กรรมการกลางไม่เห็นด้วยในการปรับค่าแรงดังกล่าว แต่อย่างไรก็ดี การประชุมในวันนี้ (1 ก.ย.) ได้มีการพูดคุยจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง มองว่าภูเก็ต น่าจะมีการปรับค่าแรงเหมือนครั้งที่ผ่านมา ซึ่งคณะกรรมการฯ มีมติเห็นด้วย แต่ต้องส่งมติดังกล่าวไปยังกรรมการกลางเพื่อเสนอให้ ครม.อนุมัติอีกครั้งหนึ่ง และหากมีการอนุมัติก็จะสามารถประกาศใช้ได้ในเดือนมกราคม 2553 เป็นต้นไป

นาย วิจิตร ดาสันทัด ประธานสหพันธ์แรงงานธุรกิจโรงแรม และบริการภูเก็ต กล่าวว่า เดิม ทางสหภาพพยายามผลักดันขับเคลื่อนให้ลูกจ้างได้รับค่าจ้างตามตามที่กฎหมาย กำหนด และความเป็นจริงของภาวะเศรษฐกิจในพื้นที่ “ปัจจุบันสหภาพแรงงานภูเก็ตมีทั้งหมด 20 องค์กร แรงงานส่วนส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างของโรงแรม” นายวิจิตร กล่าว

อย่างไรก็ตามผลการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2553 จังหวัดภูเก็ต ในวันนี้ ทางคณะอนุกรรมการฯ จะเสนอผลการพิจารณาต่อคณะกรรมการค่าจ้าง ภายในวันที่ 30 ก.ย.นี้

Related Post

อบจ.ภูเก็ต จัดอบรม หลักสูตรกระบวนการจัดเก็บข้อมูลในระบบสารสนเทศ

อบจ.ภูเก็ต จัดอบรม หลักสูตรกระบวนการจัดเก็บข้อมูลในระบบสารสนเทศ

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.