คณะอนุกรรมการอัตราค่าจ้างขั้นต่ำภูเก็ต มีมติเห็นชอบปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 1 กันยายน 2552 นายวรพจน์ รัฐสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 3/2552 มีคณะอนุกรรมการขั้นต่ำ จ.จากภาครัฐ ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และฝ่ายลูกจ้าง เข้าร่วมประชุม ซึ่งวาระการประชุมที่สำคัญมีการพิจารณาเสนอแนะอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2553 โดยพิจารณาจากข้อมูลด้านความจำเป็นในการครองชีพของลูกจ้าง ข้อมูลด้านความสามารถในการจ่ายของนายจ้าง และข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของจังหวัดภูเก็ต

ทั้งนี้การประชุมดังกล่าวสืบเนื่องจาก การประชุมฯ ครั้ง 2/2552 เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.ที่ผ่านมา ทางคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบให้ปรับค่าจ้างขั้นต่ำจาก 197 บาท เป็น 206 บาท แต่โดยสภาพเศรษฐกิจเมื่อ 4 เดือนที่ผ่านมา ทำให้กรรมการกลางไม่เห็นด้วยในการปรับค่าแรงดังกล่าว แต่อย่างไรก็ดี การประชุมในวันนี้ (1 ก.ย.) ได้มีการพูดคุยจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง มองว่าภูเก็ต น่าจะมีการปรับค่าแรงเหมือนครั้งที่ผ่านมา ซึ่งคณะกรรมการฯ มีมติเห็นด้วย แต่ต้องส่งมติดังกล่าวไปยังกรรมการกลางเพื่อเสนอให้ ครม.อนุมัติอีกครั้งหนึ่ง และหากมีการอนุมัติก็จะสามารถประกาศใช้ได้ในเดือนมกราคม 2553 เป็นต้นไป

นาย วิจิตร ดาสันทัด ประธานสหพันธ์แรงงานธุรกิจโรงแรม และบริการภูเก็ต กล่าวว่า เดิม ทางสหภาพพยายามผลักดันขับเคลื่อนให้ลูกจ้างได้รับค่าจ้างตามตามที่กฎหมาย กำหนด และความเป็นจริงของภาวะเศรษฐกิจในพื้นที่ “ปัจจุบันสหภาพแรงงานภูเก็ตมีทั้งหมด 20 องค์กร แรงงานส่วนส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างของโรงแรม” นายวิจิตร กล่าว

อย่างไรก็ตามผลการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2553 จังหวัดภูเก็ต ในวันนี้ ทางคณะอนุกรรมการฯ จะเสนอผลการพิจารณาต่อคณะกรรมการค่าจ้าง ภายในวันที่ 30 ก.ย.นี้

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.