ต้อนรับนายกรัฐมนตรี เยี่ยมการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม ของ ภูเก็ต

ต้อนรับนายกรัฐมนตรี เยี่ยมการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม ของ ภูเก็ต

วันที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายก อบจ.ภูเก็ต และ นพ.บัญชา ค้าของ ที่ปรึกษาพิเศษนายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมต้อนรับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ตรวจเยี่ยมงานการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดภูเก็ต ณ โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร ถนนเยาวราช ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคส่วนราชการ และเอกชน ตลอดจนผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร เข้าร่วม

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีรับฟังรายงาน “การจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม ว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน (Partnership School Project)” และเป็นประธานสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน (Partnership School Project) โดยมีผู้แทนจาก 4 หน่วยงาน ได้แก่

1) พระครูเมตตาภิรม ทวีสมาน เจ้าอาวาสวัดพุทธมงคลนิมิตร เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร
2) นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
3) นางสาววิไลพร ปิติมานะอารี ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มงานปฏิบัติการสาขาเขต 8 ภูเก็ต บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด มหาชน
4) นางสาวณัฏฐ์กัญญา แสงโพธิ์ ประธานกรรมการบริหารในเครือพาราไดซ์ กรุ๊ป และกลุ่มโรงแรมอันดารา รีสอร์ท เรสซิเดนซ์ ร่วมลงนาม

สำหรับการลงนามความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน เป็นการเตรียมพร้อมนักเรียนเข้าสู่ระดับอาชีวศึกษาโดยการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุนการใช้ทักษะทางภาษาอังกฤษ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตซึ่งอาศัยภาคธุรกิจท่องเที่ยวเป็นหลักในการขับเคลื่อนโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายใดๆ

จากนั้น นายกรัฐมนตรีพบปะผู้นำท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ และหน่วยงานทางการศึกษา และมอบนโยบายการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม โดยการทำให้ทุกคนเข้าถึงระบบการศึกษา การลดความเหลื่อมล้ำ เพราะเด็กและเยาวชนคืออนาคตของประเทศที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

Related Post

โปรฯ ท้าฝน “อะคิมิซึ เทนด้ง” เจ้าของรางวัลเหรียญทอง 8 สมัย

โปรฯ ท้าฝน “อะคิมิซึ เทนด้ง” เจ้าของรางวัลเหรียญทอง 8 สมัย

ร้านอาหารญี่ปุ่น เจ้าของรางวัลเหรียญทองแชมป์เทนด้ง 8 สมัยซ้อนจากประเทศญี่ปุ่น การันตีความอร่อยด้วยรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ที่สืบทอดกันมามากกว่า 135 ปี

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.