ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ตรับประกาศนียบัตรมาตรฐานอนามัย 3 ปีซ้อน

นายประมวล  รักษ์ใจ ผอ.กองท่าเทียบเรือประมงจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า ตามที่กรมประมงร่วมกับองค์การสะพานปลาได้ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงสุขอนามัย ท่าเทียบเรือประมงด้วยงบประมาณ 299 ล้านบาท ซึ่งการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนกรกฎาคม 2549 ต่อมาปี 2550 ท่าเทียบเรือประมงได้ดำเนินการขอขึ้นทะเบียนเป็นท่าเทียบประมงมาตรฐานสุขอนามัย กรมประมง และได้รับรองให้เป็นท่าเทียบเรือประมงมาตรฐานสุขอนามัยของกรมประมง นับเป็นท่าเรือประมงแห่งแรกของประเทศไทย โดยการรับรองมาตรฐานได้ติดต่อกัน 2 ปีซ้อนแล้ว และในปี 2552 ทางท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต ได้ยื่นขอใบรับรองเป็นปีที่ 3 ปรากฏว่าได้มีการรับรองมาตฐานเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน

นายประมวล กล่าวอีกว่า ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ตในปัจจุบัน นอกจากจะให้ความสำคัญกับการดูแล ควบคุม การขนถ่ายสัตว์น้ำที่สะอาดแล้ว ยังดูแลการบำบัดน้ำเสียด้วย โดยก่อนปล่อยน้ำเสียมีการบำบัดตามเกณฑ์ที่กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนด

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.