ขนส่งจังหวัดภูเก็ตตั้งเป้าประมูลเลขสวยครั้งที่ 5 ยอดทะลุ 15 ล้านบาท

นายกนก  ศิริพานิชกร  ผู้อำนวยการสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมการขนส่งทางบก ได้มีประกาศให้สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต นำหมายเลขทะเบียนรถในประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รย. 1) หมวดอักษร กธ ที่จะออกให้แก่รถที่ขอจดทะเบียนในเขตจังหวัดภูเก็ต จำนวน 301 หมายเลข ออกทำการประมูลเป็นการทั่วไป โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมประมูลหมายเลขที่ ตนเองสนใจด้วยวิธีเคาะไม้ (เสนอราคาด้วยวาจา) ระหว่างวันที่ 12 -13 กันยายน 2552 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องพระพิทักษ์แกรนด์บอลรูม โรงแรมเมโทรโพล ภูเก็ต  ซึ่งผู้ชนะการประมูล นอกจากจะได้สิทธิในหมายเลขทะเบียนที่ตนเองสนใจแล้ว ยังมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย อันเกิดจากการใช้รถใช้ถนน เนื่องจากเงินที่ได้รับจาการประมูลนี้จะนำเข้า “กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน”

สำหรับการประมูลหมายเลขทะเบียนรถที่ได้จัดขึ้นครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 22-23 มี.ค. 51 ที่ผ่านมา ในหมวดอักษร กท.  ที่ผ่านมาประสบความสำเร็จด้วยดี มีผู้สนใจเข้าร่วมประมูล จำนวน 309 ราย หมายเลขทะเบียนยอดนิยมที่ผู้เข้าร่วมประมูลเสนอราคาสูงสุดได้แก่ 9999 ประมูลในราคา 740,000 บาท รองลงมาได้แก่ 8888 ราคา 510,000 บาท และมีรายได้จากการประมูลทั้งสิ้น 14,474,500 บาท  สำหรับปีนี้ (2552) ตั้งเป้าไว้ที่ 15 ล้านบาท

จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดแรกในภูมิภาคที่มีการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย โดยเริ่มมาตั้งแต่ปี 2546 โดยมีเลขยอดนิยมสูงสุดหมายเลข กฉ 9999 ประมูลได้ถึง 1.2 ล้านบาท และมีรายได้จากการประมูลสูงถึง 48 ล้านบาทเศษ

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถแจ้งชื่อขอสิทธิและสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต ฝ่ายทะเบียนรถ โทร. 076-211019 ต่อ 2-4ฐ 076-214929 และ 089-4727335

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.